Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μετάδοσης ραδιοφωνικού σποτ Ορθή Επανάληψη 11/09/2018 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καλλωπιστικών φυτών 11/09/2018 12:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 10/09/2018 12:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 06/09/2018 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή 27/08/2018 13:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 23/08/2018 07:43
Ανακοίνωση για πρόσληψη (2) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 17/08/2018 09:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες 17/08/2018 08:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες 17/08/2018 08:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες 17/08/2018 08:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 17/08/2018 08:42
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σκυροδέματος 14/08/2018 09:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος 14/08/2018 09:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 14/08/2018 09:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς 14/08/2018 09:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 10/08/2018 21:06
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 03/08/2018 22:30
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 02/08/2018 14:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράθεση γεύματος 31/07/2018 14:24
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Μελέτη αποκατάστασης ζημιών από την θεομηνία 27/07/2018 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 27/07/2018 11:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 27/07/2018 11:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 27/07/2018 11:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κάδων απορριμμάτων 27/07/2018 08:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς 26/07/2018 13:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 26/07/2018 13:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 26/07/2018 13:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 26/07/2018 13:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 26/07/2018 13:21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 26/07/2018 12:37

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com