Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ 17/12/2018 12:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 17/12/2018 12:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/12/2018 10:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 17/12/2018 10:46
Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσια σύμβασης προμήθειας καυσίμων 14/12/2018 12:50
Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης Π.Ε. Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής 13/12/2018 14:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα 13/12/2018 11:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ 13/12/2018 11:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 13/12/2018 11:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου 13/12/2018 11:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 10/12/2018 08:44
Ανακοίνωση πρόσληψης (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ (8) μηνών, ΠΕ και ΤΕ 06/12/2018 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων - εργατοτεχνικού προσωπικού 06/12/2018 14:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων - εργατοτεχνικού προσωπικού 06/12/2018 09:39
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών 03/12/2018 14:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 03/12/2018 14:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 03/12/2018 14:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 03/12/2018 14:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 03/12/2018 14:07
Ανακοίνωση πρόσληψης (5) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 30/11/2018 14:34
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής διάρκειας (8) μηνών για το Πρόγραμμα 'Αθληση γι Όλους 2018 -2019 29/11/2018 14:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών ειδών ύδρευσης 28/11/2018 14:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών διεκπεραίωσης αυτοκινητιστικών υποθέσεων 28/11/2018 12:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου 27/11/2018 14:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας 27/11/2018 14:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αλατιού 26/11/2018 14:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 26/11/2018 14:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 26/11/2018 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 26/11/2018 12:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου κατά την διαδικασία Αξιολόγησης των και την διατύπωση σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσης με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού 23/11/2018 12:43

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com