Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 09/02/2018 09:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 08/02/2018 12:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφοράς για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο 05/02/2018 14:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 05/02/2018 13:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 05/02/2018 13:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 05/02/2018 13:21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 05/02/2018 13:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 05/02/2018 13:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού υλικού 05/02/2018 08:59
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού -Κατασκευή τεχνικών έργων ζημιών ζπό θεομηνίες Δ.Ε. Μουρεσίου 05/02/2018 08:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού 02/02/2018 13:59
Πίνακες κατάταξης και επιλογής υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 11/01/2018 10:00
Πίνακες κατάταξης και επιλογής υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 11/01/2018 09:56
Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων 03/01/2018 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδήλωσης 21/12/2017 07:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράθεση γεύματος 21/12/2017 07:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδήλωσης 21/12/2017 07:31
Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 18/12/2017 13:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 18/12/2017 12:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμου υλικού 18/12/2017 11:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπων μηχανημάτων 18/12/2017 09:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. 18/12/2017 09:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μ.Α.Π. 18/12/2017 08:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων 18/12/2017 08:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κτηνιατρικού υλικού για περίθαλψη αδέσποτων ζώων 18/12/2017 08:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αλατιού αποχιονισμού 18/12/2017 08:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ 18/12/2017 07:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων Η/Υ 13/12/2017 14:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 13/12/2017 13:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 13/12/2017 13:50

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com