Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 20/06/2018 11:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για τη αποκατάσταση φθορών στον ποδηλατόδρομο Αϊ Γιάννη 18/06/2018 11:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για την αποκατάσταση της μεταλλικής γέφυρας Αϊ Γιάννη 18/06/2018 11:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 15/06/2018 12:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οριοθέτηση παραλιών και συντήρηση εγκαταστάσεων 15/06/2018 08:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 14/06/2018 11:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντήρηση μπάρας Παπά Νερό 14/06/2018 11:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 13/06/2018 12:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ 13/06/2018 12:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 13/06/2018 09:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και επισκευή Η/Υ 13/06/2018 09:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου 13/06/2018 09:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών μηχανημάτων 13/06/2018 09:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 13/06/2018 09:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 13/06/2018 09:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σε καρέκλες γραφείου 12/06/2018 14:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας 12/06/2018 14:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη φακέλου για τη δημιουργία ΔΕΥΑ 12/06/2018 14:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων 12/06/2018 13:42
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 12/06/2018 13:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωρίμανση φακέλου κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού 12/06/2018 13:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωρίμανση φακέλου βιολογικού καθαρισμού Δ.Κ. Ζαγοράς 12/06/2018 12:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς 12/06/2018 12:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας για καρέκλες γραφείου 11/06/2018 17:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 11/06/2018 13:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίων της ΔήμοςΝΕΤ 11/06/2018 09:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικών επιστυλίων κάδων 06/06/2018 14:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος 06/06/2018 14:45
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 05/06/2018 14:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για ζημιές άρδευσης (διαπραγμάτευση) 31/05/2018 07:54

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com