Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 26/10/2018 13:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Ανηλίου 25/10/2018 14:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 25/10/2018 14:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 25/10/2018 14:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 25/10/2018 14:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 25/10/2018 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 25/10/2018 14:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων 25/10/2018 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Μουρεσίου 25/10/2018 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων 25/10/2018 13:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Ξορυχτίου 25/10/2018 13:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 25/10/2018 12:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 25/10/2018 12:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Κισσού 25/10/2018 12:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηχητικού υλικού 25/10/2018 12:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γλυκισμάτων 25/10/2018 12:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τυποποιημένων γλυκισμάτων 25/10/2018 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράθεση γεύματος Δ.Ε. Μουρεσίου 25/10/2018 12:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράθεση γεύματος Δ.Ε. Ζαγοράς 25/10/2018 12:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό 28ης Οκτωβρίου 25/10/2018 08:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό 28ης Οκτωβρίου 25/10/2018 08:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών στα Κ.Δ.Β.Μ. 25/10/2018 08:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 24/10/2018 14:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας 17/10/2018 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύρδευσης 17/10/2018 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των Η/Υ 17/10/2018 12:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης 17/10/2018 11:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή ιστοσελίδας 16/10/2018 13:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνδιοργανωτή εκδήλωσης με τίτλο Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου 10/10/2018 14:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μονοκάμπινου αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή 10/10/2018 13:41

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com