Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου 09/10/2018 12:54
Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 08/10/2018 13:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε διαγωνιστική διαδικασία διενέργειας δαπάνης προμήθειας συστημάτων θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων ....... 05/10/2018 13:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μούρεσι 04/10/2018 11:11
Ανακοίνωση για πρόσληψη (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών 04/10/2018 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη τεχνικού δελτίου ένταξης μελέτης για το ΤΠΔ 26/09/2018 14:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 26/09/2018 13:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υδραυλικών εργασιών αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 26/09/2018 13:57
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικού δικτύου 25/09/2018 15:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικής χαράς 19/09/2018 22:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 19/09/2018 22:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 19/09/2018 22:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χαρτιού Α4 19/09/2018 21:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικής σχάρας 19/09/2018 21:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών άρδευσης 19/09/2018 21:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/09/2018 13:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/09/2018 13:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/09/2018 13:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κάδων απορριμμάτων 13/09/2018 12:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 12/09/2018 14:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 12/09/2018 12:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου 12/09/2018 11:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής κουφωμάτων, πατώματος και κλειδαριών 12/09/2018 11:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μετάδοσης ραδιοφωνικού σποτ Ορθή Επανάληψη 11/09/2018 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καλλωπιστικών φυτών 11/09/2018 12:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 10/09/2018 12:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 06/09/2018 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή 27/08/2018 13:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 23/08/2018 07:43
Ανακοίνωση για πρόσληψη (2) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 17/08/2018 09:14

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com