Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 02/01/2019 22:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 31/12/2018 10:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 28/12/2018 14:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 28/12/2018 13:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 28/12/2018 12:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Ε. Ζαγοράς 28/12/2018 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση γεύματος Δ.Ε. Ζαγοράς 28/12/2018 09:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση δαπάνης για τον εορτασμό του Νέου Έτους Δ.Ε. Ζαγοράς 28/12/2018 08:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση δαπάνης για τον εορτασμό του Νέου Έτους Δ.Ε. Μουρεσίου 28/12/2018 08:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων e-docs+ 27/12/2018 14:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μουρεσίου 27/12/2018 13:48
Έκδοση πινάκων κατάταξης και επιλογής υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οχτώ (8) μηνών στις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου μας 27/12/2018 13:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 27/12/2018 13:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 27/12/2018 13:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 27/12/2018 12:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Δ.Ε. Μουρεσίου 24/12/2018 08:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παράθεση γεύματος Δ.Ε. Ζαγοράς 24/12/2018 08:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 21/12/2018 09:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνυπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης 21/12/2018 09:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 21/12/2018 09:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 21/12/2018 09:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 21/12/2018 09:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης 21/12/2018 09:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 21/12/2018 09:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα 19/12/2018 08:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια εξοπλισμού USB - Ψηφιακής Υπογραφής 19/12/2018 08:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 18/12/2018 08:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση νέων οχημάτων 17/12/2018 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 17/12/2018 13:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 17/12/2018 13:39

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com