Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 26 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024

Τρί, 16/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 15:40:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Κ9ΩΡΚ-210
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΤΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024

Τρί, 16/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΤΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 15:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α8ΝΩΡΚ-ΧΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024

Τρί, 16/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024
Ημ/νια: 15/04/2024 14:49:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ5ΜΩΡΚ-ΔΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής (6η Ειδική Συνεδρίαση 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Τρί, 16/04/2024 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής (6η Ειδική Συνεδρίαση 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 15/04/2024 14:06:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ40ΤΩΡΚ-ΣΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκ νέου δημοπράτηση καταστήματος Νο 6 -7 στο Εμπορικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2711/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.(ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ).

Τρί, 16/04/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκ νέου δημοπράτηση καταστήματος Νο 6 -7 στο Εμπορικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2711/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.(ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ).
Ημ/νια: 15/04/2024 12:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΔΝΩΡΚ-ΒΑ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Μουρεσίου.

Σάβ, 13/04/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 12/04/2024 13:21:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΑΤΩΡΚ-563
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Σάβ, 13/04/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 12/04/2024 13:08:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ75ΖΩΡΚ-ΛΧΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά Νερό της Δ. Ε. Μουρεσίου του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου

Σάβ, 13/04/2024 - 03:15
Θέμα: για την Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά Νερό της Δ. Ε. Μουρεσίου του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/04/2024 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΧΛΩΡΚ-8ΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9253 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 9-4-2024 ΕΩΣ 2-6-2024

Σάβ, 13/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9253 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 9-4-2024 ΕΩΣ 2-6-2024
Ημ/νια: 12/04/2024 12:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΘΩΡΚ-Γ4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Σάβ, 13/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2024 09:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΟΩΡΚ-Θ9Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 14:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ5ΩΡΚ-ΤΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ην προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Ζαγοράς.

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ην προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 11/04/2024 14:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΩΤΩΡΚ-8Α7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024
Ημ/νια: 11/04/2024 14:03:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98Π3ΩΡΚ-ΩΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, της Δ.Ε. Μουρεσίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2708/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, της Δ.Ε. Μουρεσίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2708/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 11/04/2024 13:58:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΛΕΩΡΚ-ΖΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:53:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΣΦΩΡΚ-ΕΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜ9ΩΡΚ-Ε7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:31:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΞΘΩΡΚ-ΚΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ18ΩΡΚ-ΓΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 155545

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 155545
Ημ/νια: 11/04/2024 13:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΦ9ΩΡΚ-Ρ03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Παρ, 12/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 13:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΜΛΩΡΚ-32Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com