Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 24 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Ημ/νια: 09/07/2021 12:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Φ0ΩΡΚ-ΜΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος
Ημ/νια: 09/07/2021 11:20:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩ0ΩΡΚ-ΤΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 69301/20-10-2020 ΥΠΕΣ)

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 69301/20-10-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 09/07/2021 09:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ44ΩΡΚ-ΝΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 09/07/2021 09:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΗΤΩΡΚ-ΛΦ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων
Ημ/νια: 09/07/2021 09:29:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΦ8ΩΡΚ-ΨΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 09/07/2021 09:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΩ3ΩΡΚ-Ρ35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 09/07/2021 09:13:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΤΒΩΡΚ-ΙΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 08/07/2021 13:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΖΩΩΡΚ-ΒΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Α/27,Α/28,Α/29,Α/30,Α/31,Α/32,Α/34,Α/35,Β/267,Β/272,Α/44,Α/45,Β/269,Β/280,Β/283,Β/268,Β/281,Α/26,Α/36,Β/271,Β/285,Β/290,Β/300,Α/40,Β/288,Β/289,Β/299,Β/307,Β/314,Β/317,Β/301,Β/298,Β/293,Β/295,Β/304,Β/322,Β...

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Α/27,Α/28,Α/29,Α/30,Α/31,Α/32,Α/34,Α/35,Β/267,Β/272,Α/44,Α/45,Β/269,Β/280,Β/283,Β/268,Β/281,Α/26,Α/36,Β/271,Β/285,Β/290,Β/300,Α/40,Β/288,Β/289,Β/299,Β/307,Β/314,Β/317,Β/301,Β/298,Β/293,Β/295,Β/304,Β/322,Β/340,Β/334,Β/350,Β/358,Β/341,Β/349,Β/357,Β/339,Β/345,Β/346,Β/326,Β/348,Β/371,Β/343,Β/355,Β/387,Β/385,Β/374,Β/320,Β/347,Β/383,Β/396,Β/403,Β/408,Β/410,Β/401,Β/402,Β/406,Β/409,Β/362,Β/363,Β/381,Β/382,Β/384,Β/388,Β/389,Β/392,Β/393,Β/420,Β/419,Β/375,Β/430,
Ημ/νια: 08/07/2021 11:25:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Β1ΩΡΚ-ΠΦΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/189,Β/197,Β/199,Β/213,Β/206,Β/207,Α/9,Β/203,Β/202,Β/208,Β/214,Β/226,Β/231,Β/220,Β/235,Β/238,Α/13,Β/241,Β/254,Β/261,Β/257,Α/25

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/189,Β/197,Β/199,Β/213,Β/206,Β/207,Α/9,Β/203,Β/202,Β/208,Β/214,Β/226,Β/231,Β/220,Β/235,Β/238,Α/13,Β/241,Β/254,Β/261,Β/257,Α/25
Ημ/νια: 08/07/2021 10:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΕΒΩΡΚ-ΠΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 153/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΑ:6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ)

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 153/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΑ:6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ)
Ημ/νια: 08/07/2021 07:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΘΥΩΡΚ-ΜΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"
Ημ/νια: 06/07/2021 11:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6893ΩΡΚ-ΑΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 06/07/2021 11:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΘΩΡΚ-92Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2021

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 06/07/2021 08:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΕΡΩΡΚ-ΝΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 06/07/2021 07:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α7ΚΩΡΚ-ΟΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 290 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 290 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ
Ημ/νια: 05/07/2021 13:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΙΩΡΚ-5ΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 05/07/2021 12:30:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι59ΩΡΚ-Κ3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

:«Περί επισκευής τμημάτων στέγης στο Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2021 Απόφαση της ΤΚ Τσαγκαράδας»

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: :«Περί επισκευής τμημάτων στέγης στο Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2021 Απόφαση της ΤΚ Τσαγκαράδας»
Ημ/νια: 05/07/2021 11:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΛΩΡΚ-ΕΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΠΑΡΙΣΑΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΠΑΡΙΣΑΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/07/2021 11:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΑ5ΩΡΚ-Ψ0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/131,Ζ/132,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/131,Ζ/132,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123
Ημ/νια: 05/07/2021 09:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΑΒΩΡΚ-32Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com