Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 4 λεπτά

ΤΥΔΚΥ

Τρί, 10/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΤΥΔΚΥ
Ημ/νια: 09/08/2021 13:38:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΡΩΡΚ-Τ34
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 329/2021 με Θέμα: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».

Τρί, 10/08/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 329/2021 με Θέμα: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».
Ημ/νια: 09/08/2021 12:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΞ2ΩΡΚ-4ΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 58203/07-07-2021 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Τρί, 10/08/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 58203/07-07-2021 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Ημ/νια: 09/08/2021 11:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΑΩΡΚ-ΧΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/174,Β/175,Β/97,Β/147,Β/150,Β/151,Β/166,Β/146,Β/163,Β/164,Β/170,Β/165,Β/167,Β/159,Β/158,Β/171,Β/96,Β/168,Β/172,Β/177,Β/178,Β/185,Β/186

Τρί, 10/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/174,Β/175,Β/97,Β/147,Β/150,Β/151,Β/166,Β/146,Β/163,Β/164,Β/170,Β/165,Β/167,Β/159,Β/158,Β/171,Β/96,Β/168,Β/172,Β/177,Β/178,Β/185,Β/186
Ημ/νια: 09/08/2021 10:37:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΝΣΩΡΚ-ΒΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com