Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 53 λεπτά

Απολύμανση δημοτικών κτιρίων

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
Ημ/νια: 19/10/2021 14:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΦ2ΩΡΚ-3ΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4ης ΚΑΙ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4ης ΚΑΙ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ημ/νια: 19/10/2021 12:32:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΛΣΩΡΚ-2ΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 19/10/2021 12:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ω9ΩΡΚ-5ΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2021 12:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΛ6ΩΡΚ-7ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2021 11:47:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΨΩΩΡΚ-ΒΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσία Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Δικτύου Ασθενών Ρευμάτων (δικτύου - Τηλεφώνου) και Ισχυρων του κτιρίου που στεγάζεται το Δήμαρχείου Δ. Ε. Ζαγοράς

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: Υπηρεσία Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Δικτύου Ασθενών Ρευμάτων (δικτύου - Τηλεφώνου) και Ισχυρων του κτιρίου που στεγάζεται το Δήμαρχείου Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 19/10/2021 11:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΧ3ΩΡΚ-1Ν8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Τρί, 19/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 18/10/2021 09:20:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ4ΡΩΡΚ-908
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:30:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΩ6ΩΡΚ-ΟΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 15/10/2021 14:08:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΥΩΡΚ-ΠΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 15/10/2021 13:51:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β8ΠΩΡΚ-ΓΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες Συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου -Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: Υπηρεσίες Συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου -Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 15/10/2021 13:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΧΩΩΡΚ-ΟΧ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 15/10/2021 13:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΓΣΩΡΚ-0Δ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 στην τοπική κοινότητα Ανηλίου της Δ. Ε....

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 στην τοπική κοινότητα Ανηλίου της Δ. Ε. Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/10/2021 12:08:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Ν3ΩΡΚ-Μ8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 12:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΜΡΩΡΚ-0ΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 στην τοπική κοινότητα...

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 στην τοπική κοινότητα Ανηλίου της Δ. Ε. Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/10/2021 11:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω57ΩΡΚ-Δ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 15/10/2021 10:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΜΩΡΚ-Θ0Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Σάβ, 16/10/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 15/10/2021 09:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΖΡΩΡΚ-ΞΩ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ" "ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ" & "ΠΑΠΑΛΑΚΕΣ" Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Παρ, 15/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ" "ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ" & "ΠΑΠΑΛΑΚΕΣ" Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 14/10/2021 15:02:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω5ΟΩΡΚ-Θ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΗ)

Παρ, 15/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
Ημ/νια: 14/10/2021 13:06:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΗΥΩΡΚ-6Ρ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ "Τ.Κ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"

Παρ, 15/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ "Τ.Κ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 14/10/2021 12:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΛΟΩΡΚ-ΣΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com