Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 35 λεπτά

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115
Ημ/νια: 31/08/2021 12:55:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΨΠΟΞΩΓ-ΖΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β
Ημ/νια: 31/08/2021 12:51:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΝΦΟΞΩΓ-ΒΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6119

Πέμ, 19/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6119
Ημ/νια: 18/08/2021 11:53:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΨΞΟΞΩΓ-Υ6Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β
Ημ/νια: 03/08/2021 15:01:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΠΦΟΞΩΓ-5ΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:56:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ80ΟΞΩΓ-3ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:54:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο3ΣΟΞΩΓ-51Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:52:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΒΒΟΞΩΓ-76Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 52Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 52Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:48:40
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΝΚΟΞΩΓ-Τ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 51Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 51Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:45:49
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΨΓΟΞΩΓ-ΙΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 50Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 50Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:43:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 652ΙΟΞΩΓ-ΤΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΟΜΗΣ 49Β

Πέμ, 05/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΟΜΗΣ 49Β
Ημ/νια: 03/08/2021 14:38:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΘΛΟΞΩΓ-ΑΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφαση περί τροποποίησης - αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφαση περί τροποποίησης - αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.
Ημ/νια: 30/07/2021 11:21:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΚΓΟΞΩΓ-Π3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την τήρηση της προδικασίας αναφορικά με την άσκηση ανακοπών και ειδικότερα την «έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την τήρηση της προδικασίας αναφορικά με την άσκηση ανακοπών και ειδικότερα την «έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση», κατ’ άρθρ. 3 παρ. 2 ν. 4640/2019.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:55:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΠΟΟΞΩΓ-ΨΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρ. 724 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 30-06-2021 κατασχετήριο έγγραφο, καθώς και...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρ. 724 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 30-06-2021 κατασχετήριο έγγραφο, καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:52:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΦ2ΟΞΩΓ-ΡΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 117/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 26-04-2018 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 117/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 26-04-2018 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:46:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Μ6ΟΞΩΓ-ΨΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 110/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 12-07-2016 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 110/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 12-07-2016 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:43:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΡΦΟΞΩΓ-ΜΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρ, 23/07/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 22/07/2021 14:03:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΚΥΟΞΩΓ-4Ρ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 48Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 48Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:30:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΡ3ΟΞΩΓ-Ρ63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:27:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΠΒΟΞΩΓ-8ΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:24:52
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 676ΜΟΞΩΓ-ΓΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com