Συλλέκτης ροής

Εξόφληση Κρατήσεων

Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 04/03/2022 09:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΙΒΩΡΚ-ΖΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση Κρατήσεων

Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 04/03/2022 09:04:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΤΛΩΡΚ-7ΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση Κρατήσεων

Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 04/03/2022 09:04:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 656ΘΩΡΚ-ΖΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 03/03/2022 12:50:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΠΦΟΞΩΓ-0ΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Χαρτόσημο

Θέμα: Αποδέσμευση. Χαρτόσημο
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 686ΛΩΡΚ-ΔΑΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΟΓΑ Αιρετών

Θέμα: Αποδέσμευση. ΟΓΑ Αιρετών
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΖΕΩΡΚ-ΖΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΙΚΑ

Θέμα: Αποδέσμευση. ΙΚΑ
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΦΓΩΡΚ-ΡΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΤΥΔΚΥ

Θέμα: Αποδέσμευση. ΤΥΔΚΥ
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΡΜΩΡΚ-1Ψ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΤΠΔΥ

Θέμα: Αποδέσμευση. ΤΠΔΥ
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΦΘΩΡΚ-Ρ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. 0824

Θέμα: Αποδέσμευση. 0824
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ζ8ΩΡΚ-ΧΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Υπέρ ΟΑΕΔ

Θέμα: Αποδέσμευση. Υπέρ ΟΑΕΔ
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 692ΗΩΡΚ-6Χ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΜΤΠΥ

Θέμα: Αποδέσμευση. ΜΤΠΥ
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΥΞΩΡΚ-6ΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων

Θέμα: Αποδέσμευση. Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων
Ημ/νια: 03/03/2022 09:42:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΕΡΩΡΚ-5ΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φόρος αλληλεγγύης

Θέμα: Φόρος αλληλεγγύης
Ημ/νια: 03/03/2022 09:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6409ΩΡΚ-1Δ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή απολογισμού - ισολογισμού οικονομικού έτους 2021

Θέμα: Υποβολή απολογισμού - ισολογισμού οικονομικού έτους 2021
Ημ/νια: 02/03/2022 09:32:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ε56ΟΕΠΖ-ΞΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΤΠΥ

Θέμα: ΜΤΠΥ
Ημ/νια: 02/03/2022 14:12:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΩΙΩΡΚ-ΟΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΠΑΔ

Θέμα: ΟΠΑΔ
Ημ/νια: 02/03/2022 14:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΥΦΩΡΚ-Σ69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΜΠ

Θέμα: ΕΜΠ
Ημ/νια: 02/03/2022 14:12:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΧ2ΩΡΚ-ΠΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΥΔΚ

Θέμα: ΤΥΔΚ
Ημ/νια: 02/03/2022 14:12:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΗΟΩΡΚ-94Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΣΜΕΔΕ

Θέμα: ΤΣΜΕΔΕ
Ημ/νια: 02/03/2022 14:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΞΓΩΡΚ-ΦΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com