Συλλέκτης ροής

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ημ/νια: 11/10/2021 11:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΙΩΡΚ-1ΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ...

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TOY ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 09/10/2021 22:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΖΙ4ΩΡΚ-ΗΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ημ/νια: 08/10/2021 14:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥ3ΩΡΚ-5ΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021
Ημ/νια: 08/10/2021 11:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΓΩΩΡΚ-ΟΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021
Ημ/νια: 08/10/2021 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Χ6ΩΡΚ-ΧΝ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
Ημ/νια: 08/10/2021 10:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ13ΩΡΚ-ΦΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 08/10/2021 08:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΛΩΩΡΚ-4ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/10/2021 11:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΝΧΟΕΠΖ-ΓΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 07/10/2021 12:06:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ7ΣΟΞΩΓ-ΓΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκριση μελέτης με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκριση μελέτης με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου
Ημ/νια: 07/10/2021 12:04:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΕΑΟΞΩΓ-ΓΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό

Θέμα: Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό
Ημ/νια: 07/10/2021 13:56:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΑΑΩΡΚ-ΣΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές

Θέμα: Λοιπές επιστροφές
Ημ/νια: 07/10/2021 13:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ62ΩΡΚ-8ΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Θέμα: Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Ημ/νια: 07/10/2021 13:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η3ΥΩΡΚ-ΜΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΝΟΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΝΟΣ
Ημ/νια: 07/10/2021 12:23:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΙΩΡΚ-5Ι4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 07/10/2021 12:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΣΞΩΡΚ-9ΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ημ/νια: 07/10/2021 11:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΣΩΡΚ-ΠΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο:405/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο:405/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων"
Ημ/νια: 07/10/2021 10:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΡ4ΩΡΚ-7ΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

Θέμα: Συμπληρωματική. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ
Ημ/νια: 07/10/2021 09:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΚ3ΩΡΚ-ΜΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/14-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/14-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 06/10/2021 13:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΛΩΡΚ-Ν47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα «ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα «ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
Ημ/νια: 06/10/2021 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΝ2ΩΡΚ-ΦΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com