Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Πρόσκληση 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Share: 

Πέμ, 20/08/2020 - 10:00 έως Παρ, 21/08/2020 - 09:45

Η παρούσα συνεδρίαση  λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην 10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ., με μοναδικό θέμα :

 

Αναμόρφωση (6η ) Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 κατόπιν της 111/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ: 61ΖΓΩΡΚ-917), σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 51728/17-08-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

H συνεδρίαση κρίνεται ως επείγουσα δεδομένης της αναγκαιότητας ρύθμισης έκτακτων υπηρεσιακών θεμάτων , στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 51728/17-08-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» και των αποκλειστικών προθεσμιών που τίθενται στην ανωτέρω απόφαση.

 

Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του κεφαλαίου iα της με αριθμό 40/20930/31.3.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η ψήφος των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, θ’ αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tsogkak.dim.z.m@gmail.com, άλλως και σε περίπτωση αδυναμίας θ’ αποστέλλεται με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο κινητό τηλέφωνο 6947075713. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εισήγηση του θέματος , αποτελεί και την πρόταση επί της οποίας καλείται το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά, εκτός κι αν διατυπωθεί έγγραφη εναλλακτική πρόταση από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή από μεμονωμένο Δημοτικό Σύμβουλο, κατά τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 οπότε και θα ενημερωθούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πριν την ψηφοφορία.

 

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com