Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. λόγω αναβολής της προηγούμενης (12ης ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Share: 

Τρί, 03/11/2020 - 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, και το πρακτικό αναβολής της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 2020 ,( ΑΔΑ: ΡΕ1ΞΩΡΚ-ΘΛΥ), σας προσκαλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , την 3η Νοεμβρίου  2020, ημέρα Τρίτη , και ώρα έναρξης :18:00 μ.μ. με τα ίδια  θέματα ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθμ. πρωτ. 10927/26-10-2020, προηγούμενη  πρόσκλησή μας  (ΑΔΑ:ΨΚ4ΕΩΡΚ-8Ρ2) και για τους ίδιους λόγους που αναφέρονταν σε αυτή, ήτοι:

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com