Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Πρόσκληση 8ης Ειδικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Συμβουλίου

Share: 

Δευ, 31/05/2021 - 14:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην 8η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (Περί έγκρισης Απολογισμού Οικονομικής Χρήσης 2018 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου), η οποία λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE, την 31η Μαϊου   2021, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 14:30 με μοναδικό θέμα:

 

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Χρήσης 2018 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την 120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΜ9ΦΩΡΚ-Χ0Μ)

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com