Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: Αποχιονισμός Δημοτικών Οδών Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (2021 – 2023) 24/12/2021 20:04
Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού έργου: Διαμόρφωση αύλειου χώρου νηπιαγωγείου συνοικίας Σωτήρος και περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Άγ. Άθως 27/11/2017 13:57
Πίνακες αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης για πρόσληψη ενός ατόμου, ΠΕ Διοκητικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών 11/11/2016 13:59
Πίνακες επιτυχόντων - απορριπτέων για την πρόσληψη γυμναστή με σύμβαση ΙΔΟΧ οκτώ μηνών Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. 11/12/2017 14:25
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - απορριπτέων ΣΟΧ 2/2020 κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού 15/04/2020 23:41
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - απορριπτέων υποψηφίων της ΣΟΧ 1-2020 ανακοίνωσης κατηγοριών ΥΕ & ΔΕ 21/04/2020 14:18
Πίνακες κατάταξης και επιλογής υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 11/01/2018 09:56
Πίνακες κατάταξης και επιλογής υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 11/01/2018 10:00
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου 19/02/2019 10:51
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης 2017 07/07/2017 14:27
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Ζαγοράς 13/10/2021 21:33
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Έργα ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 23/11/2021 18:48
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Ανηλίου 14/02/2020 10:03
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου 28/02/2020 20:43
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών 03/12/2018 14:49
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας 19/09/2019 13:51
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου 10/03/2020 20:40
προκήρυξη για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 17/05/2021 10:04
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 18/09/2019 14:20
Προκήρυξη διαγωνισμού έργου: Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Ζαγοράς 26/04/2018 14:46
Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων 03/01/2018 10:35
Προκήρυξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών 18/07/2018 11:35
Προκήρυξη διενέργειας με διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 23/07/2021 14:37
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου 09/10/2018 12:54
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο:iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου 31/08/2021 20:13
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για επισκευή, συντήρηση κτιρίων νηπιαγωγείων & αύλειων χώρων αυτών 23/12/2019 21:21
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες αποχιονισμού δημοτικών οδών 18/11/2019 16:53
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων 22/02/2018 10:27
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σκυροδέματος 14/08/2018 09:24
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή και συντήρηση χώρων παιδικών χαρών του Δήμου 12/05/2020 09:53

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com