Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 23/05/2022 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 23/05/2022 08:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης - μελανιών 23/05/2022 07:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών 23/05/2022 07:55
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Παραλιακού Μετώπου Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» 13/05/2022 10:36
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ για την κατασκευή του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ 26/04/2022 14:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27/04/2022-06/05/2022) 26/04/2022 13:13
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 19/04/2022 14:58
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 11/04/2022 13:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας: "Μίσθωση μηχ/των για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα άρδευσης" 11/04/2022 11:27
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 11/04/2022 11:23
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 15/03/2022 13:30
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για αποχιονισμό 14/03/2022 12:51
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για τον αποχιονισμό 10/03/2022 13:14
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος στο Ανήλιο (κατάστημα πλατείας) 21/02/2022 12:06
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος Κισσού (φαρμακείο) 21/02/2022 12:02
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 03/02/2022 11:11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 28/01/2022 13:40
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για τον αποχιονισμό 21/01/2022 12:17
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για τον αποχιονισμό 21/01/2022 12:15
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: Αποχιονισμός Δημοτικών Οδών Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (2021 – 2023) 24/12/2021 20:04
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 23/12/2021 14:04
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς προμήθειας δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Ζαγοράς 21/12/2021 13:10
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Πουρίου 20/12/2021 09:23
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Κισσού 17/12/2021 08:46
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Χορευτό 16/12/2021 12:54
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Τσαγκαράδας 16/12/2021 12:51
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Ξουρυχτίου 15/12/2021 14:27
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Μουρεσίου 15/12/2021 14:25
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Μακρυράχης 15/12/2021 12:35

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com