Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης & άρδευσης 01/03/2021 12:00
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ πέντε (5) ατόμων, 24/02/2021 14:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποχιονισμό Δημοτικών Οδών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 19/02/2021 12:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποχιονισμό Δημοτικών Οδών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 19/02/2021 12:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποχιονισμό Δημοτικών Οδών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 12/02/2021 12:28
Ανακοίνωση για πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 20/01/2021 11:37
Ορθή επανάληψη Της υπ’αριθμ.πρωτ.:13613/28-12-2020 Περίληψης της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 08/01/2021 14:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 3 οπτικοακουστικών μηνυμάτων για την αντιμετώπιση του COVID-19 30/12/2020 14:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 29/12/2020 11:37
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη 2 ατόμων, ΙΔΟΧ διάρκειας 12 μηνών για την Δράση Κέντρου Κοινότητας 28/12/2020 14:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 28/12/2020 13:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λογισμικού προστασίας Η/Υ 24/12/2020 09:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ 24/12/2020 09:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 24/12/2020 09:47
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή του αύλειου χώρου Ενιαίου Δημ. Σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς 23/12/2020 14:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 22/12/2020 13:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 21/12/2020 11:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 18/12/2020 14:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 18/12/2020 14:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων 18/12/2020 11:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης 18/12/2020 11:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 17/12/2020 14:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών υλικών ύδρευσης 17/12/2020 13:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 17/12/2020 13:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2020 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Ξορυχτίου 14/12/2020 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 08/12/2020 11:21
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 04/12/2020 16:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης 03/12/2020 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Πουρίου 03/12/2020 13:58

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com