Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών - ορκωτοί λογιστές 29/06/2017 12:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 28/06/2017 14:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης κεντικών σχαρών Τ.Κ. Πουρίου 27/06/2017 14:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων σωληνώσεων 26/06/2017 12:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24/06/2017 13:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 19/06/2017 13:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών συντήρησης δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Μουρεσίου 12/06/2017 13:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια θαμνοκοπτικών μηχανημάτων 12/06/2017 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 12/06/2017 10:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών συντήρισης κτηρίων Δ.Ε. Μουρεσίου 09/06/2017 12:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών συντήρισης δημοτικών κτηρίων στην Δ.Ε. Ζαγοράς 09/06/2017 09:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμου υλικού 07/06/2017 11:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για βαφή μεταλλικών στοιχείων 06/06/2017 14:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και συναφών ειδών κυκλοφοριακής σήμανσης 06/06/2017 13:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 02/06/2017 11:43
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 30/05/2017 09:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης 26/05/2017 13:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια θαμνοκοπτικού και φυσητήρα 26/05/2017 12:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηλεκτρολογικές εργασίες 26/05/2017 10:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηλεκτρολογικές εργασίες 25/05/2017 14:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική προβολή του Δήμου στο διαδίκτυο 25/05/2017 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 25/05/2017 13:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλίων και κυπέλων 25/05/2017 13:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 23/05/2017 12:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου 18/05/2017 08:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλάδωσης των οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 18/05/2017 08:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 09/05/2017 12:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 08/05/2017 13:40
Πρόσκληση εκδήλωσης συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 03/05/2017 11:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 02/05/2017 14:03

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com