Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 23/05/2024 14:07
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών: «iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής 15/05/2024 23:39
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων και υπηρεσιών συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου», 26/04/2024 14:17
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό, στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου 24/04/2024 12:24
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Μουρεσίου (Αγ.Ιωάννης, Νταμούχαρη) που δημιουργήθηκε από την πλημμύρα (daniel) 24/04/2024 10:22
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την πρόληψη άρδευσης 24/04/2024 07:37
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό 15/04/2024 12:42
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» 12/04/2024 13:56
Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024 και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 12/04/2024 11:46
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια ελαστικών για απορριματοφόρα οχήματα» 09/04/2024 22:20
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Ασφάλιση οχήματος ΚΗΥ 9253, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 04/04/2024 11:47
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» 03/04/2024 09:13
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Επισκευή μηχανήματος έργου ΜΕ 98298» 29/03/2024 11:37
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Μεταφορά Μηχανήματος έργου ΜΕ 98298» 28/03/2024 13:54
Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 2024 και οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστών παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου» 22/03/2024 14:08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel 19/03/2024 12:34
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel» 12/03/2024 12:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12-03-2024 ΕΩΣ 15-03-2024 11/03/2024 14:18
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών κ καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στην θέση Κατσακλά της Τ.Κ.Μουρεσίου 08/03/2024 13:43
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Ανάθεση υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς 07/03/2024 10:22
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Ανάθεση υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς, 04/03/2024 12:57
Πρόσληψης δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 29/02/2024 13:50
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» 29/02/2024 12:03
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Ανάθεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Δημοτικών Κτιρίων» 26/02/2024 14:12
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια μπετόν του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου 22/02/2024 13:22
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel 22/02/2024 08:15
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel 19/02/2024 13:23
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, προθεσμία από 7 έως 16/2/24 06/02/2024 13:41
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα ύδρευσης από την πλημμύρα (DANIEL), στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου 19/01/2024 12:02
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο αγροτικό δίκτυο από την θεομηνία daniel στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου 16/01/2024 19:05

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com