Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ)
Ημ/νια: 31/01/2023 13:57:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η41ΩΡΚ-9ΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ9ης ΚΑΙ 10ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 1-8-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ9ης ΚΑΙ 10ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 1-8-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2022
Ημ/νια: 31/01/2023 12:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ8ΣΩΡΚ-ΔΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 60/ΠΣ/2022 Πράξης, Προσυμβατικού ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων, της υπηρεσίας επιτρόπου της ΠΕ Μαγνησίας, με την οποία ακυρώνεται ο διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, της...

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 60/ΠΣ/2022 Πράξης, Προσυμβατικού ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων, της υπηρεσίας επιτρόπου της ΠΕ Μαγνησίας, με την οποία ακυρώνεται ο διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, της ΚΕΔΗΖΑΜ και των Σχολικών επιτροπών Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπαίδευσης».
Ημ/νια: 31/01/2023 12:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Β6ΩΡΚ-ΨΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια επιπλων και λοιπου υλικού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την προμήθεια επιπλων και λοιπου υλικού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/01/2023 12:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΗΡΩΡΚ-Ο9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 31/01/2023 12:20:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΒΦΩΡΚ-ΨΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 299/13.01.2023 μελέτης προμήθειας (Τροποποίηση της μελέτης 1155/11.02.2022) με τίτλο «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 12.722,40€»

Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 299/13.01.2023 μελέτης προμήθειας (Τροποποίηση της μελέτης 1155/11.02.2022) με τίτλο «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 12.722,40€»
Ημ/νια: 31/01/2023 12:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΛΩΩΡΚ-334
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ».

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ».
Ημ/νια: 31/01/2023 11:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Η8ΩΡΚ-ΤΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ».

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ».
Ημ/νια: 31/01/2023 11:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΣΩΩΡΚ-Λ0Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Βεβαίωση μη διπλής χρηματοδότησης της πράξης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και προϋπολογισμό 165.000,00€».

Θέμα: «Βεβαίωση μη διπλής χρηματοδότησης της πράξης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και προϋπολογισμό 165.000,00€».
Ημ/νια: 31/01/2023 11:15:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ3ΩΩΡΚ-ΟΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 31/01/2023 10:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΩΒΩΡΚ-ΨΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2023.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2023.
Ημ/νια: 30/01/2023 13:19:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠ3ΟΞΩΓ-ΕΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2022.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2022.
Ημ/νια: 30/01/2023 13:16:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΧΑΟΞΩΓ-742
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

την ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού εργασίας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: την ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού εργασίας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 30/01/2023 14:31:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΩ5ΩΡΚ-ΦΛΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή οτυ ΚΗΗ 3104

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή οτυ ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 30/01/2023 14:23:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ0ΕΩΡΚ-45Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για ανταλλακτικα για την επισκευή του ΚΗΗ 3104

Θέμα: για ανταλλακτικα για την επισκευή του ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 30/01/2023 14:23:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 692ΞΩΡΚ-ΟΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Ημ/νια: 30/01/2023 14:19:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΚΓΩΡΚ-ΖΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»

Θέμα: «TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»
Ημ/νια: 30/01/2023 14:12:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΝΜΩΡΚ-Λ48
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή του ΚΗΥ 9246

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή του ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 30/01/2023 14:08:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ32ΩΡΚ-ΥΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ανταλλακτικα για την επισκευή του ΚΗΥ 9246

Θέμα: ανταλλακτικα για την επισκευή του ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 30/01/2023 14:08:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α1ΤΩΡΚ-ΩΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φιλόδημος 2 (προμήθεια μηχανημάτων έργου)

Θέμα: Φιλόδημος 2 (προμήθεια μηχανημάτων έργου)
Ημ/νια: 30/01/2023 13:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΦΚΩΡΚ-ΡΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com