Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφαση περί τροποποίησης - αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

Θέμα: Λήψη απόφαση περί τροποποίησης - αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.
Ημ/νια: 30/07/2021 11:21:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΚΓΟΞΩΓ-Π3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:33:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω897ΩΡΚ-Ξ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -191 Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -191 Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗ9ΩΡΚ-ΨΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:26:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΖΞΩΡΚ-ΔΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 30/07/2021 12:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ20ΩΡΚ-Γ7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 30/07/2021 12:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ747ΩΡΚ-5ΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 30/07/2021 12:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔ0ΩΡΚ-ΝΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:07:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΜ3ΩΡΚ-Ω3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί προέγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2021 έως 31.08.2021.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί προέγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2021 έως 31.08.2021.
Ημ/νια: 30/07/2021 12:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ο0ΩΡΚ-ΜΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 30/07/2021 12:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΠΟΩΡΚ-Α3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 30/07/2021 11:59:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΜΓΩΡΚ-ΨΛ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/317,Β/370,Β/373,Β/381,Β/358,Β/376,Β/380,Β/260,Β/371,Β/387,Β/390,Β/394,Β/397,Β/366

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/317,Β/370,Β/373,Β/381,Β/358,Β/376,Β/380,Β/260,Β/371,Β/387,Β/390,Β/394,Β/397,Β/366
Ημ/νια: 29/07/2021 12:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΚΨΩΡΚ-ΟΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/377,Β/378,Β/395,Β/388,Β/401,Β/403,Β/404,Β/406,Β/408,Β/410,Β/413,Β/386,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/420,Β/423,Β/424,Β/426,Β/440,Β/435,Β/436,Β/438,Β/254,Β/400,Β/407,Β...

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/377,Β/378,Β/395,Β/388,Β/401,Β/403,Β/404,Β/406,Β/408,Β/410,Β/413,Β/386,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/420,Β/423,Β/424,Β/426,Β/440,Β/435,Β/436,Β/438,Β/254,Β/400,Β/407,Β/432,Β/437,Β/439,Β/444,Β/445,Β/450,Β/452,Β/454,Β/457,Β/458,Β/459,Β/399,Β/465,Β/409,Β/427
Ημ/νια: 29/07/2021 12:44:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΞΤΩΡΚ-3ΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 12:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΖΑΩΡΚ-ΧΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Ημ/νια: 29/07/2021 12:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΣΘΩΡΚ-ΝΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/296,Β/315,Β/333,Β/340,Β/345,Β/353,Β/312,Β/352,Β/355,Β/360,Β/319,Β/329,Β/334,Β/338,Β/344,Β/346,Β/349,Β/364,Β/331,Β/293

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/296,Β/315,Β/333,Β/340,Β/345,Β/353,Β/312,Β/352,Β/355,Β/360,Β/319,Β/329,Β/334,Β/338,Β/344,Β/346,Β/349,Β/364,Β/331,Β/293
Ημ/νια: 29/07/2021 11:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΣΘΩΡΚ-ΞΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/283,Β/292,Β/291,Β/294,Β/250,Β/271,Β/302,Β/284,Β/313,Β/314,Β/310,Β/275,Β/277,Β/308,Β/309,Β/311,Β/332,Β/328,Β/335,Β/341,Β/231,Β/307,Β/295

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/283,Β/292,Β/291,Β/294,Β/250,Β/271,Β/302,Β/284,Β/313,Β/314,Β/310,Β/275,Β/277,Β/308,Β/309,Β/311,Β/332,Β/328,Β/335,Β/341,Β/231,Β/307,Β/295
Ημ/νια: 29/07/2021 10:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝΨΩΡΚ-Κ2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ27ΩΡΚ-0ΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ9ΦΩΡΚ-8ΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΟ4ΩΡΚ-Β89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com