Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκριση πρακτικών I & II διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη έτους 2023, των παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: «Περί έγκριση πρακτικών I & II διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη έτους 2023, των παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/05/2023 12:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΩΞΩΡΚ-ΤΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς "Κένταυρος" για την διοργάνωση αθλητικών αγώνων

Θέμα: για την Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς "Κένταυρος" για την διοργάνωση αθλητικών αγώνων
Ημ/νια: 31/05/2023 11:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΦ6ΩΡΚ-ΘΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παροχή γνωμοδότησης περί της παράνομης βοσκής κοπαδιού αιγοπροβάτων στην Τσαγκαράδα

Θέμα: για την παροχή γνωμοδότησης περί της παράνομης βοσκής κοπαδιού αιγοπροβάτων στην Τσαγκαράδα
Ημ/νια: 31/05/2023 11:48:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΖ3ΩΡΚ-675
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/05/2023 11:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ431ΩΡΚ-Δ76
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την βελτίωση των διαδικασιών καυσοξύλευσης και κάλυψης των ατομικών αναγκών των κατοίκων του πρώην Δήμου Μουρεσίου για το έτος 2023.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την βελτίωση των διαδικασιών καυσοξύλευσης και κάλυψης των ατομικών αναγκών των κατοίκων του πρώην Δήμου Μουρεσίου για το έτος 2023.
Ημ/νια: 31/05/2023 11:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΖΡΩΡΚ-ΙΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/05/2023 10:39:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΚ4ΩΡΚ-Ε4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 31/05/2023 09:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΦΩΡΚ-69Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου (εξόφληση ΤΕΕ Μαγνησίας)».

Θέμα: «Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου (εξόφληση ΤΕΕ Μαγνησίας)».
Ημ/νια: 31/05/2023 09:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΕ1ΩΡΚ-7ΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, [Αριθμ. Διακήρυξης 4511/15-05-2023] για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων»

Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, [Αριθμ. Διακήρυξης 4511/15-05-2023] για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων»
Ημ/νια: 31/05/2023 09:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΘ9ΩΡΚ-ΠΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:21:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 677ΞΟΞΩΓ-ΚΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:15:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9583ΟΞΩΓ-ΨΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:10:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΞΜΟΞΩΓ-85Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:02:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΝ5ΟΞΩΓ-53Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β
Ημ/νια: 30/05/2023 13:37:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ38ΟΞΩΓ-0ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στην Τ.Κ. Ανηλίου , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4364/11-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στην Τ.Κ. Ανηλίου , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4364/11-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:50:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 901ΑΩΡΚ-ΠΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΓΦΩΡΚ-5ΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου αντιστήριξης στην συνοικία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4224/09-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου αντιστήριξης στην συνοικία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4224/09-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑΞΩΡΚ-268
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκλάδωση – καθαρισμός φυσικής βλάστησης δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ....

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκλάδωση – καθαρισμός φυσικής βλάστησης δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 30/05/2023 13:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΗ4ΩΡΚ-4Ι2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 59/2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 59/2023
Ημ/νια: 30/05/2023 12:33:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 628ΜΩΡΚ-Θ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 318/2023 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 318/2023 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 30/05/2023 12:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ο6ΩΡΚ-Κ7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com