Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Θέμα: Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 30/09/2021 08:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ8ΤΩΡΚ-9ΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Θέμα: Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 30/09/2021 08:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΨΒΩΡΚ-ΑΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) αριθμ. πρωτ. 33247/28-04-2021

Θέμα: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) αριθμ. πρωτ. 33247/28-04-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 13:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΝ5ΩΡΚ-Β6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ COVID-19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ COVID-19
Ημ/νια: 29/09/2021 12:59:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΗΣΩΡΚ-ΩΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 22129 - 2426023560 - 24260 49258 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-09-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ 31-8-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 22129 - 2426023560 - 24260 49258 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-09-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ 31-8-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 12:26:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΞΩΡΚ-59Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-09-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-09-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 12:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΔΩΡΚ-ΠΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς στις 29.09.2021, λόγω απολύμανσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς στις 29.09.2021, λόγω απολύμανσης
Ημ/νια: 29/09/2021 12:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΡΡΩΡΚ-2Β0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 6η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 6η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 28/09/2021 11:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ2ΜΩΡΚ-Ξ7Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141
Ημ/νια: 27/09/2021 14:22:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗΑΟΞΩΓ-ΙΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Ημ/νια: 27/09/2021 13:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ137ΩΡΚ-ΗΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Θέμα: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 27/09/2021 10:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ33ΞΩΡΚ-ΛΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Ανακατασκευή αύλειου χώρου Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Ζαγοράς (αρ.πρωτ. 64999/06-10-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Συμπληρωματική. Ανακατασκευή αύλειου χώρου Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Ζαγοράς (αρ.πρωτ. 64999/06-10-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 27/09/2021 10:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ8ΚΩΡΚ-ΞΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 27/09/2021 09:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΜ8ΩΡΚ-428
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

9η ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (9η ΑΠΟ 36η)

Θέμα: 9η ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (9η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 27/09/2021 09:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΩΠΩΡΚ-ΡΡ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 27/09/2021 09:24:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΓΩΩΡΚ-ΖΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προέδρου για την δαπάνη με τίτλο "Παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή., ΓΙΑ ΤΙΣ...

Θέμα: Απόφαση Προέδρου για την δαπάνη με τίτλο "Παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ"
Ημ/νια: 24/09/2021 11:42:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΙΧΟΞΩΓ-ΘΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Θέμα: Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 24/09/2021 14:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ5ΜΩΡΚ-ΛΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 24/09/2021 13:38:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΥΜΩΡΚ-80Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 24/09/2021 13:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΟΡΩΡΚ-5ΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 24/09/2021 13:21:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ98ΘΩΡΚ-Θ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com