Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 30 λεπτά

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».
Ημ/νια: 10/05/2021 14:19:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΦΓΩΡΚ-ΛΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων...

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 10/05/2021 13:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨΖΩΡΚ-ΘΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες", στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες", στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/05/2021 12:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ8ΦΩΡΚ-ΩΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 10/05/2021 11:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΒΩΡΚ-ΥΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/05/2021 10:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 671ΦΩΡΚ-5Υ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/05/2021 10:55:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΦΙΩΡΚ-ΝΥΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης με θέμα : « Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου - εναρμόνιση με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 44/Α/26-03-2021», κατόπιν της 96/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΛ1ΩΡΚ...

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Λήψη απόφασης με θέμα : « Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου - εναρμόνιση με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 44/Α/26-03-2021», κατόπιν της 96/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΛ1ΩΡΚ-ΝΞ2).
Ημ/νια: 10/05/2021 10:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΩΧΩΡΚ-7ΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 10/05/2021 09:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Τ4ΩΡΚ-4ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

πριν από 16 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Ημ/νια: 10/05/2021 09:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΩΡΩΡΚ-ΓΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την συντήρηση – υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2021 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την συντήρηση – υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2021 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 07/05/2021 12:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΑΡΩΡΚ-71Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ...

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 07/05/2021 12:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΨΚΩΡΚ-Η5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 192/2021 με Θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές, έως και πέντε (5) έτη, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 192/2021 με Θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές, έως και πέντε (5) έτη, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».
Ημ/νια: 07/05/2021 11:37:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ04ΟΩΡΚ-01Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 07/05/2021 11:34:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΓΘΩΡΚ-Ι42
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 11:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤΚΩΡΚ-ΖΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 07/05/2021 11:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΕΥΩΡΚ-Ο6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης Ιστοσελίδας του Δήμου (east-pelion.gr )»

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης Ιστοσελίδας του Δήμου (east-pelion.gr )»
Ημ/νια: 07/05/2021 09:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖΟΩΡΚ-ΗΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 188/2021 με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Παρ, 07/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 188/2021 με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 06/05/2021 15:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Σ8ΩΡΚ-ΘΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Παρ, 07/05/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 06/05/2021 13:22:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΣ3ΩΡΚ-ΕΧΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24263 50200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-03-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-03-2021 ΚΑΙ ΑΠΟ 12-2-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-4-2021 & ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Παρ, 07/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24263 50200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-03-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-03-2021 ΚΑΙ ΑΠΟ 12-2-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-4-2021 & ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Ημ/νια: 06/05/2021 13:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΨΟΩΡΚ-29Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 07/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 06/05/2021 11:55:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α42ΩΡΚ-ΠΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com