Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 11 λεπτά

«Περί έγκριση πρακτικών I & II διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη έτους 2023, των παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: «Περί έγκριση πρακτικών I & II διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη έτους 2023, των παραλιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/05/2023 12:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΩΞΩΡΚ-ΤΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς "Κένταυρος" για την διοργάνωση αθλητικών αγώνων

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: για την Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς "Κένταυρος" για την διοργάνωση αθλητικών αγώνων
Ημ/νια: 31/05/2023 11:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΦ6ΩΡΚ-ΘΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παροχή γνωμοδότησης περί της παράνομης βοσκής κοπαδιού αιγοπροβάτων στην Τσαγκαράδα

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: για την παροχή γνωμοδότησης περί της παράνομης βοσκής κοπαδιού αιγοπροβάτων στην Τσαγκαράδα
Ημ/νια: 31/05/2023 11:48:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΖ3ΩΡΚ-675
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/05/2023 11:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ431ΩΡΚ-Δ76
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την βελτίωση των διαδικασιών καυσοξύλευσης και κάλυψης των ατομικών αναγκών των κατοίκων του πρώην Δήμου Μουρεσίου για το έτος 2023.

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: Λήψη απόφασης για την βελτίωση των διαδικασιών καυσοξύλευσης και κάλυψης των ατομικών αναγκών των κατοίκων του πρώην Δήμου Μουρεσίου για το έτος 2023.
Ημ/νια: 31/05/2023 11:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΖΡΩΡΚ-ΙΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/05/2023 10:39:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΚ4ΩΡΚ-Ε4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 31/05/2023 09:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΦΩΡΚ-69Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου (εξόφληση ΤΕΕ Μαγνησίας)».

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: «Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου (εξόφληση ΤΕΕ Μαγνησίας)».
Ημ/νια: 31/05/2023 09:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΕ1ΩΡΚ-7ΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, [Αριθμ. Διακήρυξης 4511/15-05-2023] για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων»

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, [Αριθμ. Διακήρυξης 4511/15-05-2023] για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων»
Ημ/νια: 31/05/2023 09:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΘ9ΩΡΚ-ΠΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στην Τ.Κ. Ανηλίου , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4364/11-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στην Τ.Κ. Ανηλίου , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4364/11-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:50:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 901ΑΩΡΚ-ΠΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΓΦΩΡΚ-5ΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου αντιστήριξης στην συνοικία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4224/09-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί « Έγκρισης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου αντιστήριξης στην συνοικία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς , του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4224/09-05-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑΞΩΡΚ-268
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκλάδωση – καθαρισμός φυσικής βλάστησης δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ....

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκλάδωση – καθαρισμός φυσικής βλάστησης δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 30/05/2023 13:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΗ4ΩΡΚ-4Ι2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 59/2023

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 59/2023
Ημ/νια: 30/05/2023 12:33:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 628ΜΩΡΚ-Θ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 318/2023 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 318/2023 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 30/05/2023 12:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ο6ΩΡΚ-Κ7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 30/05/2023 12:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΖΡΩΡΚ-1ΛΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 59/2023

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 59/2023
Ημ/νια: 30/05/2023 11:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Μ7ΩΡΚ-ΤΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 30/05/2023 11:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9126ΩΡΚ-ΛΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενίσχυση του ΚΑ με την 9ην Αναμόρφωση του Δ. Σ.

Τετ, 31/05/2023 - 03:15
Θέμα: Ενίσχυση του ΚΑ με την 9ην Αναμόρφωση του Δ. Σ.
Ημ/νια: 30/05/2023 10:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΤΞΩΡΚ-4ΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 315/2023 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολουμένων με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Τρί, 30/05/2023 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 315/2023 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολουμένων με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 29/05/2023 14:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΣ7ΩΡΚ-ΥΡΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com