Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 17 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημ/νια: 19/06/2024 22:11:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΛ5ΩΡΚ-Γ9Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189
Ημ/νια: 19/06/2024 22:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΥΚΩΡΚ-97Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189
Ημ/νια: 19/06/2024 22:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΥΦΩΡΚ-ΨΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189
Ημ/νια: 19/06/2024 22:10:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΝΘΩΡΚ-932
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 31/05/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΕΛΕΓΧΟ 49210 - ΥΠΟΘ. 1005188/1005189
Ημ/νια: 19/06/2024 22:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 929ΓΩΡΚ-Ρ3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 19/06/2024 13:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ7ΥΩΡΚ-8Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Εισήγηση για 12η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: : «Εισήγηση για 12η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 19/06/2024 11:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΛΩΡΚ-ΩΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: για την Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/06/2024 10:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣ1ΩΡΚ-Χ2Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 19/06/2024 10:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΖ9ΩΡΚ-ΖΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαστικές - τελεσίδικες αποφάσεις πρωήν Κοινωφελης Επιχείρησης

πριν από 8 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: Δικαστικές - τελεσίδικες αποφάσεις πρωήν Κοινωφελης Επιχείρησης
Ημ/νια: 19/06/2024 08:39:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΖΨΩΡΚ-ΙΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 14/06/2024 13:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 678ΦΩΡΚ-Λ1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση τριών (3) απορριμματοφόρων)

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση τριών (3) απορριμματοφόρων)
Ημ/νια: 14/06/2024 11:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΚΩΩΡΚ-ΥΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:36:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΖΗΩΡΚ-ΚΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης»

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης»
Ημ/νια: 13/06/2024 14:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ77ΤΩΡΚ-Χ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης
Ημ/νια: 13/06/2024 13:59:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΒΕΩΡΚ-32Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 13/06/2024 13:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6107ΩΡΚ-ΥΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ1ΩΩΡΚ-Α4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω απόσπασης υπαλλήλου

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω απόσπασης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ7ΘΩΡΚ-ΜΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω αποσπασης υπαλλήλου

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω αποσπασης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΟ9ΩΡΚ-4ΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου

Σάβ, 15/06/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟ1ΥΩΡΚ-ΠΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com