Συλλέκτης ροής

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑΠΟ 22-09-2022 ΕΩΣ 30/09-2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 49171/2022 & ΕΑΚ5319/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑΠΟ 22-09-2022 ΕΩΣ 30/09-2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 49171/2022 & ΕΑΚ5319/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ημ/νια: 06/10/2022 14:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΥΠΩΡΚ-ΙΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 06/10/2022 14:02:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΖΛΩΡΚ-92Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 01/09/2022 ΕΩΣ 31/09/2022

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 01/09/2022 ΕΩΣ 31/09/2022
Ημ/νια: 06/10/2022 13:57:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΡΟΩΡΚ-ΗΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 06/10/2022 13:47:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΜΕΩΡΚ-6ΨΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης του Συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ...

Θέμα: «Περί παράτασης του Συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Οικία Γεωργαλά, Οικία Αποστόλου Στάμου, Οικία Τσαπράζη και Κέντρο Υγείας και της Τ.Κ. Πουρίου Οικία Δημητρίου Χιώτη) έως 06.12.2022»
Ημ/νια: 06/10/2022 13:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Ω1ΩΡΚ-ΘΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης Συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», έως την 21.12.2022».

Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης Συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», έως την 21.12.2022».
Ημ/νια: 06/10/2022 13:37:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΜΡΩΡΚ-ΓΙΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/10/2022 13:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ψ2ΩΡΚ-ΗΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».

Θέμα: «Περί έγκρισης δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».
Ημ/νια: 06/10/2022 12:55:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ9ΣΩΡΚ-ΤΣ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & 338/2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & 338/2022
Ημ/νια: 06/10/2022 11:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΔΩΡΚ-ΗΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 2905/2022 & ΕΚΑ 338/2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 2905/2022 & ΕΚΑ 338/2022
Ημ/νια: 06/10/2022 11:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Ε0ΩΡΚ-ΘΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"
Ημ/νια: 05/10/2022 12:30:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο5ΒΩΡΚ-ΥΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"
Ημ/νια: 05/10/2022 12:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΒΦΩΡΚ-ΔΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ...

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 05/10/2022 11:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΕΩΩΡΚ-2Σ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24260 49238 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 16-07-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-09-2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24260 49238 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 16-07-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-09-2022
Ημ/νια: 05/10/2022 09:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΛΗΩΡΚ-ΕΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 9532

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 9532
Ημ/νια: 05/10/2022 09:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΡΚ-Σ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 05/10/2022 09:44:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο6ΝΩΡΚ-45Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ546 με τίτλο Ε.Π.Α./ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ συνολικού ποσού 19.840,00 ευρώ για το έργο/α: 2021ΝΑ54600045

Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ546 με τίτλο Ε.Π.Α./ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ συνολικού ποσού 19.840,00 ευρώ για το έργο/α: 2021ΝΑ54600045
Ημ/νια: 04/10/2022 10:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΛΧΟΕΠΖ-Β6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών, συνολικού ποσού 19.840,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών, συνολικού ποσού 19.840,00 €
Ημ/νια: 04/10/2022 09:54:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΧΤΟΕΠΖ-ΙΜΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 15/03-10-2022 για την έγκριση εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022

Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 15/03-10-2022 για την έγκριση εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 04/10/2022 09:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΗΔΟΕΠΖ-ΒΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 614/2022 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του μόνιμου υπαλλήλου μας Πετρινώλη Γεωργίου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών), σε Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευ¬σης του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 614/2022 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του μόνιμου υπαλλήλου μας Πετρινώλη Γεωργίου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών), σε Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευ¬σης του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».
Ημ/νια: 04/10/2022 15:49:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟΣΘΩΡΚ-0Λ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com