Δημοτική Επιτροπή

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Η δημοτική επιτροπή συγκροτείται:α) από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο, β) από δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου, οι οποίοι εκλέγονται από την ίδια παράταξη και από δημοτικούς συμβούλους από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι εκλέγονται αντίστοιχα από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας.Ο συνολικός αριθμός των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής καθορίζεται εκ τουνόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου.O αριθμός των μελών που δικαιούνται η παράταξη του δημάρχου και αντίστοιχα οι παρατάξεις της μειοψηφίας στη δημοτική επιτροπή ως σύνολο καθορίζεται, επίσης, εκ του νόμου, ως ακολούθως:

Αριθμός μελών Δημοτικού ΣυμβουλίουΣυνολικός αριθμός μελών επιτροπήςΑριθμός εκλεγομένων μελώνΟριζόμενα μέληΠρόεδρος
13μελή
15μελή
19μελή
52 μέλη από παράταξη πλειοψηφίας
2 μέλη από παρατάξεις μειοψηφίας
Δήμαρχος ή
Αντιδήμαρχος
25μελή
29μελή
74 μέλη από παράταξη πλειοψηφίας
2 μέλη από παρατάξεις μειοψηφίας
Δήμαρχος ή
Αντιδήμαρχος
35μελή
39μελή
43μελή
95 μέλη από παράταξη πλειοψηφίας
3 μέλη από παρατάξεις μειοψηφίας
Δήμαρχος ή
Αντιδήμαρχος

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2.1.2024 έως την 30η Ιουνίου 2026 ως εξής:

Τακτικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

  1. Τάσιος Κυριάκος του Μιχαήλ
  2. Καμπούρης Νικόλαος του Διακουμή

 

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

  1. Αλτίνης Ανέστης του Ευσταθίου 
  2. Χριστοδούλου Γεωργία του Χρήστου

 

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  1. Σαμαρά Μαρία του Γεωργίου
  2. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη

 

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  1. Τάσιος Αλέξανδρος του Γεωργίου
  2. Ρεπανίδης Βασίλειος του Αντωνίου
  3. Τσαπράζης Βασίλειος του Γεωργίου

 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της εκλογής. Ο Επόπτης αποφαίνεται για τη νομιμότητα της εκλογής, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, από την επόμενη ημέρα που παρέλαβε τα πρακτικά.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com