Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Τρί, 17/12/2019 - 18:00 έως Τετ, 18/12/2019 - 17:45

ΘΕΜΑ: Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ:  Η  αριθ: 12747/06-12-2019 πρόσκλησή μας ( ΑΔΑ:9ΩΞΟΩΡΚ-ΥΡ7). 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  (ΑΔΣ: 162/03-06-2011 )  σύμφωνα με τις οποίες:

«10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επι­τρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρό­εδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν  στην περιοχή μας, θεωρούμε  αδύνατη την πραγματοποίηση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης, στον τόπο και χρόνο που είχε οριστεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 12747/06-12-2019 πρόσκλησή μας και σας καλούμε εκ νέου  στη 19η /2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε «επανάληψη της συνεδρίασης» για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθ: 12747/06-12-2019 προηγούμενη  πρόσκλησή μας.     

  

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  

 

 

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com