Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: 'Εργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

07/11/2016 έως 03/12/2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

9891

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος, 2016

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου», προϋπολογισμού δαπάνης 49.164,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com