Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: "Επισκευή στέγης Δημ. Σχολείου Ανηλίου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

11/04/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

3294

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Δευτέρα, 10 Απρίλιος, 2023

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com