Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προσωρινοί πίνακες κατάστασης επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

23/08/2021 έως 24/08/2021

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

8235

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Δευτέρα, 23 Αύγουστος, 2021

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com