Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Δημοτικό Συμβούλιο - 17η Πρόσκληση - 16/09/2014

Share: 

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος, 2014 - 17:00

Αριθμός Πρακτικού: 

17

Είδος Επιτροπής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου στην Ζαγορά την 16η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στην 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2014, με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εκ νέου λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αιρετών μελών στις προβλεπόμενες επιτροπές για το έτος 2014.
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Η.ΖΑ.Μ. ) του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
 3. Ορισμός μελών και τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
 4. Ορισμός μελών και τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
 5. Ορισμός μελών στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
 6. Ορισμός μελών στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
 7. Ορισμός μελών στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ( .Ε.Π. ) του Δήμου .
 8. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την απαλλαγή πραγμάτων που τελούν σε αχρηστία.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του σε επιτροπή του Λιμεναρχείου Βόλου για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής .
 11. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του σχετικά με την συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων και Καταστημάτων Ν. Μαγνησίας.
 12. Ορισμός υπευθύνου αιρετού και μονίμου υπαλλήλου ( με τους αναπληρωτές τους ) στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην πολεοδομία.
 14. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του ΣΥ.Ι.Σ.Α .
 16. Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση Διοικητικών Αποφάσεων που αφορούν την σφράγιση καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8846/20-08-2014 εισηγήσεως του Τμήματος Προσόδων Δ.Ε. Μουρεσίου σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8321/11-08-2014 αίτηση της εταιρείας 4QUALITY HOTELS Μ. Ε.Π.Ε., με την οποία ζητείται διαγραφή τελών παρεπιδημούντων ετών 2004-2008.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8847/20-08-2014 εισηγήσεως του Τμήματος Προσόδων Δ.Ε. Μουρεσίου σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8320/11-08-2014 αίτηση του κ. Οικονόμου Λεωνίδα ( ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΚΟΠTΝ ) με την οποία ζητείται διαγραφή τελών παρεπιδημούντων ετών 2005-2008.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4617/05-05-2014 εισηγήσεως του Γραφείο Προσόδων Δ.Ε. Ζαγοράς με την οποία ζητείται η ανάκληση της 143/2013 Απόφασης του Δ.Σ. καθώς και λήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση ή όχι της ημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Μακρυράχης .
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9009/25-08-2014 εισηγήσεως του Τμήματος Προσόδων Δ.Ε. Μουρεσίου για διαγραφή ποσού 249,71 € τα οποία βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής λόγω λάθους ένδειξης στο όνομα Μπάλμπι Μαρία Τερέζα .
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9010/25-08-2014 εισηγήσεως του Τμήματος Προσόδων Δ.Ε. Μουρεσίου για διαγραφή ποσού 33,43 € τα οποία βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής λόγω λάθους ένδειξης στο όνομα Αναγνώστου Απόστολος του Ιωάννη .
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6443/25-06-2014 αιτήσεως της Χ.Α.Ν. Ελλάδος σχετικά με ανάληψη από τον Δήμο των Τελών Υπαγωγής των ακινήτων της Χ.Α.Ν. στον Ν. 4014/2011 άρθρο 24.
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Μάγγου Μαρίας για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση αυτής στο κατάστημα που λειτουργεί ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στον οικισμό
  Αγίου Ιωάννη της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου μας για τν θερινή περίοδο 2014 έως 30/09/2014 με μηχανικά μέσα.
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Τσέλα Μαρίας για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση αυτής στο κατάστημα που λειτουργεί ως ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΨΗΤΟΠTΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ στην Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας του Δήμου
  μας για την θερινή περίοδο 2014 έως 30/09/2014 με μηχανικά μέσα.
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Σουλδάτου Απόστολου για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση αυτής στο κατάστημα που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στον οικισμό Αγίου Ιωάννη της Τ.Κ. Αγίου
  Δημητρίου του Δήμου μας για την θερινή περίοδο 2014 έως 30/09/2014 με μηχανικά μέσα.
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Σουλδάτου Χρήστου για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση αυτής στο κατάστημα που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠTΛΕΙΟ στον οικισμό Αγίου Ιωάννη της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του
  Δήμου μας για την θερινή περίοδο 2014 έως 30/09/2014 με μηχανικά μέσα.
 27. Αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014.
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου με θέμα: << Αποτελέσματα Ελέγχου Παιδικών Χαρών και λήψη μέτρων >> .
 29. Έγκριση μελέτης : << Αναθεώρηση – Τροποποίηση Υποσταδίου Β2 του Σχεδίου Χωροταξικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης .Ε. Μουρεσίου >> .
 30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας << Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια αναθεώρησης – τροποποίησης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μουρεσίου >>
 31. Έγκριση μελέτης << Σήμανση Αξιοθέατων και μνημείων >> .
 32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου :<< Αγροτική Οδοποιία ήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου >>.
 33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : << Τεχνικά έργα .Ε. Μουρεσίου >>.
 34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση αυτής στο κατάστημα που λειτουργεί ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον οικισμό Αγίου Ιωάννη της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου μας για την θερινή περίοδο 2014 έως 30/09/2014 με μηχανικά μέσα.
 35. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9446/09-09-2014 αιτήσεως του κ. Κυριαζή Αντωνίου του Δημητρίου με την οποία ζητά αλλαγή χρήσης στο κατάστημα που έχει εκμισθώσει στην Τ.Κ. Μούρεσι και από είδη περιπτέρου – ψιλικά να γίνει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του αρμόδιου υπαλλήλου κ. Οικονόμου Γεώργιου με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει διαγραφή – μεταφορά τελών ύδρευσης από το όνομα κ. Ρηγάκη Ανδρονίκη του Μιχαήλ στην αρχική καρτέλα του πατέρα της λόγω υπηρεσιακού λάθους.
 37. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για ασύρματο wi fi σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή στο κτίριο του Δημαρχείου Ζαγοράς .

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com