Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

ΚΕΔΗΖΑΜ - 6η Πρόσκληση - 11/10/2014

Share: 

Ημερομηνία: 

Σάββατο, 11 Οκτώβριος, 2014 - 11:15

Αριθμός Πρακτικού: 

6

Είδος Επιτροπής: 

Θέμα: Πρόσκληση  6ης συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου-Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. που θα γίνει στις 11-10-2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.15 σύμφωνα και όπως προβλέπεται με  το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. στη Ζαγορά.

Τα  θέματα της συνεδρίασης είναι:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 για την δημιουργία νέου Κ.Α. 00.6117–-Πιστοποίηση των ταμιακών διαθέσιμων της 31-8-2014. 

Πρόεδρος Δ.Σ.

2 

Λήψη απόφασης ανάθεσης σε ελεγκτή λογιστή για την πιστοποίηση των ταμιακών διαθέσιμων της 31-8-2014. 

»

3

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπευθύνου για τα προγράμματα ¨Βοήθεια στο Σπίτι” 

»

4

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπευθύνου για το πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨, των Βρεφονηπιακών σταθμών 

»

5

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπευθύνου προσωπικού για το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 

»

6

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπογράφοντα της Ομάδας Διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για την ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια 

»

7

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπών έργων και προμηθειών.

»

8

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπευθύνου για την τράπεζα αίματος καθώς και ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας 

»

9

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλων για πρακτική εξάσκηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιχείρησης

»

10

Σύσταση Επιτροπών-Τακτικών μελών & Αναπληρωματικών- για την υποστήριξη υλοποίησης δράσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.. 

»

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Ρεπανίδης Βασίλειος

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosk_6is_taktikis_syned_kedizam_2014.doc67.5 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com