Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» με έδρα τη Ζαγορά.

Σκοπός

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Τάσιο Κυριάκο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο (αιρετοί από την παράταξη του κ. Δημάρχου
 2. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Χριστοδούλου Γεωργία , με αναπληρώτρια της την Δημοτική Σύμβουλο κ. Τριανταφύλλου Ασπασία (αιρετοί από την παράταξη του κ. Δημάρχου)
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο – Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου , Τσαπράζη Βασίλειο , ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ξηραδάκη Γεώργιο (αιρετοί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας) 
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Λαμπαδάρη Νικόλαο του Ιωάννη , ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ρεπανίδη Βασίλειο (αιρετοί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας) 
 5. Τον Διευθυντή του Γυμνασίου Τσαγκαράδας κ. Μπρίζη Θεόδωρο με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Καλλέργη, Διευθυντή του Γυμνασίου Ζαγοράς (όπως ορίζονται με το υπ ́αριθμ. πρωτ. 646/15-01-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας) 
 6. Τον Διευθυντή του ΓΕΛ Ζαγοράς κ. Καρνάβα Χρήστο, με αναπληρώτρια του την κ. Νίκου Ελένη , Διευθύντρια του ΓΕΛ Τσαγκαράδας (όπως ορίζονται με το υπ ́αριθμ. πρωτ. 646/15-01-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας)
 7. Τον κ. Καλαβρό Ιωάννη του Κωνσταντίνου, μαθητή της Γ ́ Γυμνασίου του Γ/σίου Ζαγοράς , ως τακτικό μέλος και την κ. Δελεντζέ Σταματία του Ιωάννη, μαθήτρια της Γ ́Γυμνασίου του Γυμνασίου Ζαγοράς ως αναπληρωματικό μέλος στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (όπως ορίζονται με το υπ ́αριθμ. πρωτ. 896/19-01-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας)
 8. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου – Λυκείου Ζαγοράς, η κ. Μπαρούτα Γεωργία με αναπληρώτρια της την κ. Συμεωνίδου Κυριακή
 9. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου – Λυκείου Τσαγκαράδας, η κ. Καραγιάννη Μαρία – Καλλιόπη ( Μερόπη) με αναπληρώτρια της την κ. Τσιοκανάκη Ελένη
 • Εκλέγει ως Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Τάσιο Κυριάκο
 • Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Χριστοδούλου Γεωργία
 • Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής λήγει την 29η.6.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon sholiki_epitropi_v.pdf404.78 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com