Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του ξενοδοχείου «ΚΙΣΣΟΣ» του Κεφ. Αυτοτελούς Διαχείρισης «Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά».

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 46 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του ξενοδοχείου «ΚΙΣΣΟΣ» του Κεφ. Αυτοτελούς Διαχείρισης «Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά».
Ημ/νια: 20/02/2018 14:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΣΛΩΡΚ-94Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού του Μονάχου FREE 2018.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 46 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού του Μονάχου FREE 2018.
Ημ/νια: 20/02/2018 13:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΖΘΩΡΚ-7ΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 46 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.
Ημ/νια: 20/02/2018 12:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΡΩΡΚ-Ν7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: εκθεσιακής κατασκευής – περιπτέρου για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 46 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: εκθεσιακής κατασκευής – περιπτέρου για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.
Ημ/νια: 20/02/2018 10:52:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΡΡΩΡΚ-Β7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης».

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 46 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Θέμα: «Περί λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης».
Ημ/νια: 20/02/2018 09:23:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΛΟΩΡΚ-ΤΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου μας σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εσωτερικών για εκπαίδευση στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘’Μητρώο Πολιτών’’».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου μας σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εσωτερικών για εκπαίδευση στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘’Μητρώο Πολιτών’’».
Ημ/νια: 16/02/2018 12:35:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ξ2ΩΡΚ-2ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ9282 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/2/2018 ΕΩΣ 15/5/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ9282 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/2/2018 ΕΩΣ 15/5/2018
Ημ/νια: 16/02/2018 12:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ν3ΩΡΚ-4ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ.

Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ.
Ημ/νια: 16/02/2018 09:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Ω7ΩΡΚ-ΑΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 16/02/2018 09:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΖΧΩΡΚ-Λ0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2018 08:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75Π8ΩΡΚ-Κ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 01/2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 01/2018
Ημ/νια: 15/02/2018 14:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΡΩΡΚ-Ο2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01/2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01/2018
Ημ/νια: 15/02/2018 14:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΒΩΡΚ-ΛΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 15/02/2018 12:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΓΓΩΡΚ-ΡΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ’’».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ’’».
Ημ/νια: 15/02/2018 12:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΝΩΡΚ-ΗΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Παροχή Πάγιας Προκαταβολής»

Θέμα: «Παροχή Πάγιας Προκαταβολής»
Ημ/νια: 14/02/2018 12:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΤ2ΩΡΚ-ΚΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση Κανονιστικής Αιγιαλού & Παραλίας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 172/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα: Τροποποίηση Κανονιστικής Αιγιαλού & Παραλίας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 172/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 14/02/2018 10:38:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΗΥΩΡΚ-ΖΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 86/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Κρινάκη Γεωργίου του Χρήστου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 86/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Κρινάκη Γεωργίου του Χρήστου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».
Ημ/νια: 14/02/2018 09:47:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Χ8ΩΡΚ-Ψ2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β
Ημ/νια: 13/02/2018 09:33:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΧΓΟΞΩΓ-Α2Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β
Ημ/νια: 13/02/2018 09:29:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΞΜΟΞΩΓ-Β1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 261/10-01-2018 εισήγηση.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 261/10-01-2018 εισήγηση.
Ημ/νια: 13/02/2018 14:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΩΡΚ-60Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com