Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023

Θέμα: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023
Ημ/νια: 21/04/2021 14:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ2ΑΩΡΚ-ΝΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ & ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΟ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ & ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΟ)
Ημ/νια: 21/04/2021 13:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΩΝΩΡΚ-ΗΜΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 21/04/2021 10:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Μ5ΩΡΚ-Ω29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 21/04/2021 10:38:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ν1ΩΡΚ-ΑΤ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/04/2021 09:56:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΔ3ΩΡΚ-Α2Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2021.

Θέμα: Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2021.
Ημ/νια: 21/04/2021 09:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΤΔΩΡΚ-97Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 15:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΝ0ΩΡΚ-3ΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 14:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΙΩΩΡΚ-ΖΝ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 14:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΙΑΩΡΚ-ΡΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 14:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΨΧΩΡΚ-6ΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 20/04/2021 14:01:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΕ6ΩΡΚ-ΚΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 20/04/2021 13:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΞΞΩΡΚ-Λ5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 20/04/2021 13:15:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ7ΜΩΡΚ-ΜΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 20/04/2021 13:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΤΡΩΡΚ-3Υ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 65 - 66 - 67/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-03-2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 65 - 66 - 67/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-03-2021
Ημ/νια: 20/04/2021 12:58:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΓΒΩΡΚ-43Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 19/04/2021 14:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΡΦΩΡΚ-Ο5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 19/04/2021 14:13:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο8ΑΩΡΚ-1Κ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΥΚ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΥΚ"
Ημ/νια: 19/04/2021 14:00:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΦΩΡΚ-ΚΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΚ ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΚ ΕΤΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 19/04/2021 13:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Η6ΩΡΚ-Η39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 87/2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 87/2021
Ημ/νια: 19/04/2021 13:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ2ΡΩΡΚ-ΨΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com