Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» με έδρα τη Ζαγορά.

Σκοπός

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας  σχολικής επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Τάσιο Κυριάκο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο (αιρετοί από την παράταξη του κ. Δημάρχου) .
 2. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Τριανταφύλλου Ασπασία , με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Λαμπαδάρη Νικόλαο του Γεωργίου (αιρετοί από την παράταξη του κ. Δημάρχου).
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τάσιο Αλέξανδρο , ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ξηραδάκη Γεώργιο (αιρετοί από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας) .
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Λαμπαδάρη Νικόλαο του Ιωάννη , ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ρεπανίδη Βασίλειο (αιρετοί από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας).
 5. Τον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς « Ρήγας Φεραίος» κ. Κατσιφό Απόστολο ( Τακτικό Μέλος).
 6. Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουρεσίου – Ξορυχτίου – Τσαγκαράδας «Νανοπούλειο» κ. Βογιατζάκη Παντελεήμωνα( Τακτικό Μέλος).
 7. Την Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου – Ανηλίου – Κισσού κ. Σπανού Χριστίνα ( Αναπληρωματικό μέλος).
 8. Την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου – Ανηλίου – Κισσού κ. Φλουράκη Αικατερίνη ( Τακτικό Μέλος).
 9. Την Προϊσταμένη του 4ου Νηπιαγωγείου Ζαγοράς – Μακρυράχης κ. Θεοδοσίου Μαρία (Αναπληρωματικό Μέλος).
 10. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς ορίστηκε εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας η κ. Γεωργαλά Ελένη με αναπληρώτρια της την κ. Γεωργούδη Μαρία.
 11. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου – Ανηλίου – Κισσού, ορίστηκε εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας η κ. Ευθυμίου Μαρία με αναπληρώτρια της την κ. Δελεντζέ Μαρία.
 12. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Τσαγκαράδας – Μούρεσι – Ξουριχτίου, ορίστηκε εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, ο κ. Πολύμερος Στέργιος με αναπληρωτή του τον κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνο.
 • Εκλέγει ως Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Τάσιο Κυριάκο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο
 • Εκλέγει ως αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Τριανταφύλλου Ασπασία , με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Λαμπαδάρη Νικόλαο του Γεωργίου
 • Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
 • Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής λήγει την 29η.6.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon sholiki_epitropi_a.pdf403.76 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com