Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 44 λεπτά

για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου

Πέμ, 02/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου
Ημ/νια: 01/05/2024 11:05:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΜ0ΩΡΚ-ΠΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Πέμ, 02/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 10:16:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ8ΟΩΡΚ-ΔΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό», του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Πέμ, 02/05/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό», του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 01/05/2024 09:30:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΥ7ΩΡΚ-ΔΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (8ΜΗΝΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν. 4765/2021.

Πέμ, 02/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (8ΜΗΝΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν. 4765/2021.
Ημ/νια: 01/05/2024 08:38:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Κ3ΩΡΚ-Η7Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Πέμ, 02/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 07:28:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΗΧΩΡΚ-ΖΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ74475/2023 & ΕΑΚ 7177/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ74475/2023 & ΕΑΚ 7177/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/04/2024 12:52:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΤΡΩΡΚ-Β8Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/04/2024 12:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΓΞΩΡΚ-Ζ3Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/04/2024 11:15:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΑΦΩΡΚ-ΘΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ημ/νια: 30/04/2024 10:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΚ6ΩΡΚ-ΟΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 30/04/2024 10:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΟΠΩΡΚ-2Η3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 30/04/2024 10:55:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ89ΩΡΚ-Σ06
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 30/04/2024 10:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ0ΜΩΡΚ-41Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΖΑΜ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 30/04/2024 10:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ4ΤΩΡΚ-1ΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (8ΜΗΝΑ)

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (8ΜΗΝΑ)
Ημ/νια: 30/04/2024 10:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΗΒΩΡΚ-Α07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 103775/2023 & ΕΑΚ 10358/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τετ, 01/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 103775/2023 & ΕΑΚ 10358/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/04/2024 10:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΤ6ΩΡΚ-Η67
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο 236/2024 με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Δημοτολογίου του Δήμου την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, για την εξυπηρέτηση των εκλογέων για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους...

Τρί, 30/04/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο 236/2024 με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Δημοτολογίου του Δήμου την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, για την εξυπηρέτηση των εκλογέων για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 29/04/2024 19:12:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΦΞΤΩΡΚ-ΟΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 236/2024 με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Δημοτολογίου του Δήμου την Δευτέρα 19 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, για την εξυπηρέτηση των εκλογέων για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου...

Τρί, 30/04/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 236/2024 με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Δημοτολογίου του Δήμου την Δευτέρα 19 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, για την εξυπηρέτηση των εκλογέων για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 29/04/2024 13:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓ4ΩΡΚ-ΑΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ

Τρί, 30/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 29/04/2024 12:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΝΦΩΡΚ-Π28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ Α ΔΟΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.ΠΑ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)

Τρί, 30/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ Α ΔΟΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.ΠΑ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)
Ημ/νια: 29/04/2024 12:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΜΗΩΡΚ-ΔΛ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τρί, 30/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 29/04/2024 12:28:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΧΡΩΡΚ-ΩΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com