Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 30 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ
Ημ/νια: 25/04/2024 09:37:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 661ΑΩΡΚ-Δ77
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 25/04/2024 08:29:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΞΙΩΡΚ-ΧΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 230/2024 με Θέμα: «Κατάταξη της Επιστημονικής Συνεργάτιδας Δημάρχου στα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 και καθορισμός μηνιαίων αποδοχών».

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 230/2024 με Θέμα: «Κατάταξη της Επιστημονικής Συνεργάτιδας Δημάρχου στα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 και καθορισμός μηνιαίων αποδοχών».
Ημ/νια: 24/04/2024 16:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΑ93ΩΡΚ-ΠΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του απορριματοφόρου οχήματος KHH 9531"

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του απορριματοφόρου οχήματος KHH 9531"
Ημ/νια: 24/04/2024 15:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟ6ΤΩΡΚ-27Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

προμήθεια ανταλλακτικων για την επισκευή του ΚΗΗ 9531

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: προμήθεια ανταλλακτικων για την επισκευή του ΚΗΗ 9531
Ημ/νια: 24/04/2024 14:48:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9400ΩΡΚ-ΥΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την επισκευή του ΚΗΗ 9531

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: για την επισκευή του ΚΗΗ 9531
Ημ/νια: 24/04/2024 14:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ4ΚΩΡΚ-ΘΜΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Μουρεσιου (Αγ.Ιωάννης, Νταμούχαρη) που δημιουργήθηκε από την πλημμύρα (daniel), με την διαδικασία της...

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Μουρεσιου (Αγ.Ιωάννης, Νταμούχαρη) που δημιουργήθηκε από την πλημμύρα (daniel), με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 24/04/2024 13:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΣ4ΩΡΚ-51Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8492 - ΚΗΗ 3033 ΚΑΙ ΚΗΗ 3104

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8492 - ΚΗΗ 3033 ΚΑΙ ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 24/04/2024 12:56:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Π4ΩΡΚ-ΘΞΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια ενός νέου μηχανήματος των υπηρεσιών πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια ενός νέου μηχανήματος των υπηρεσιών πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 24/04/2024 12:38:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ5ΑΩΡΚ-ΜΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004
Ημ/νια: 24/04/2024 12:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΜΩΩΡΚ-8ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 8/2024 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μακρυράχης ( ΑΝΑΒΟΛΗ).

Πέμ, 25/04/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 8/2024 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μακρυράχης ( ΑΝΑΒΟΛΗ).
Ημ/νια: 24/04/2024 12:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΠΥΩΡΚ-3ΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/5,Β/70,Β/55,Β/60

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/5,Β/70,Β/55,Β/60
Ημ/νια: 23/04/2024 14:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΡΔΩΡΚ-Ε5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΧΕΠ: Β/79

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΧΕΠ: Β/79
Ημ/νια: 23/04/2024 14:11:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΡΦΩΡΚ-3ΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ΧΕΠ: Β/9,Β/48,Β/34,Β/12,Β/14,Β/18,Β/4,Β/13,Β/37,Β/35,Β/41,Β/67,Β/11,Β/10,Β/59,Β/40,Β/24,Β/8,Β/28,Β/1,Β/36,Β/20,Β/56,Β/38,Β/45,Β/33,Β/51,Β/25,Β/63,Β/77,Β/39,Β/6,Β/7,Β...

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% ΧΕΠ: Β/9,Β/48,Β/34,Β/12,Β/14,Β/18,Β/4,Β/13,Β/37,Β/35,Β/41,Β/67,Β/11,Β/10,Β/59,Β/40,Β/24,Β/8,Β/28,Β/1,Β/36,Β/20,Β/56,Β/38,Β/45,Β/33,Β/51,Β/25,Β/63,Β/77,Β/39,Β/6,Β/7,Β/29,Β/30,Β/27,Β/65,Β/50,Β/43,Β/62,Β/49,Β/32
Ημ/νια: 23/04/2024 14:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ6ΝΩΡΚ-Ν57
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.
Ημ/νια: 23/04/2024 13:32:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ09ΙΩΡΚ-9ΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 23/04/2024 12:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ6ΕΩΡΚ-ΛΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης πρακτικού περί επανάληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης...

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης πρακτικού περί επανάληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 23/04/2024 12:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΧΟΩΡΚ-4Η7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 23/04/2024 12:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΑΖΩΡΚ-3ΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».
Ημ/νια: 23/04/2024 10:46:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΙ4ΩΡΚ-Ω1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»

Τετ, 24/04/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»
Ημ/νια: 23/04/2024 10:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΘΟΩΡΚ-ΤΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com