Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 14 λεπτά

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Τετ, 27/10/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 26/10/2021 12:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ50ΩΩΡΚ-ΚΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 10ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (10η ΑΠΟ 36η)

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 10ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (10η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 25/10/2021 16:16:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΜΒΩΡΚ-Θ2Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΦΙΑ 2021

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΦΙΑ 2021
Ημ/νια: 25/10/2021 15:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 906ΑΩΡΚ-ΗΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2021

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 25/10/2021 14:20:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΕΗΩΡΚ-ΙΑ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Νοεμβρίου 2021

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 25/10/2021 14:20:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ19ΑΩΡΚ-0ΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Νοεμβρίου 2021

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 25/10/2021 14:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΜΤΩΡΚ-ΝΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2021

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 25/10/2021 14:20:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ1ΖΩΡΚ-ΡΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2021

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 25/10/2021 14:20:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΛ8ΩΡΚ-ΜΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 13:58:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ6ΓΩΡΚ-Ξ5Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παραχώρησης χρήσης της εγκατάστασης: ‘Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγοράς – Μουρεσίου’ στον Α.Ο. ΖΑΓΟΡΑΣ, για τις προπονήσεις και την διεξαγωγή αγώνων του Συλλόγου».

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί παραχώρησης χρήσης της εγκατάστασης: ‘Κλειστό Γυμναστήριο Ζαγοράς – Μουρεσίου’ στον Α.Ο. ΖΑΓΟΡΑΣ, για τις προπονήσεις και την διεξαγωγή αγώνων του Συλλόγου».
Ημ/νια: 25/10/2021 13:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΠ1ΩΡΚ-ΡΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ιατρού εργασίας

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ιατρού εργασίας
Ημ/νια: 25/10/2021 12:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΓΧΩΡΚ-ΥΥ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 427/2021 με ΘΕΜΑ: «Εκ νέου ορισμός των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως εξουσιοδοτημένων-διαπιστευμένων χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων από τον Διοικητή...

Δευ, 25/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 427/2021 με ΘΕΜΑ: «Εκ νέου ορισμός των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως εξουσιοδοτημένων-διαπιστευμένων χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων από τον Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)».
Ημ/νια: 24/10/2021 22:42:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95Η1ΩΡΚ-ΚΣΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 440/2021 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 440/2021 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».
Ημ/νια: 22/10/2021 14:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΔ5ΩΡΚ-Ε29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΕΛΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΕΛΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2021 13:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 683ΓΩΡΚ-9Ν6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2021 12:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΜΟΩΡΚ-ΕΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2021 12:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΑ7ΩΡΚ-7ΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 22/10/2021 11:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΥΓΩΡΚ-ΒΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-6-2021

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-6-2021
Ημ/νια: 22/10/2021 10:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΗ4ΩΡΚ-ΤΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 21/10/2021 12:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΠΑΩΡΚ-Ο0Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 21/10/2021 11:59:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΡΤΩΡΚ-0ΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com