Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 8 λεπτά

«Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση...

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
Ημ/νια: 21/10/2021 11:21:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΔ0ΩΡΚ-60Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 21/10/2021 11:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΒ1ΩΡΚ-Ι1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 33247/28-04-2021 ΥΠΕΣ)

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 33247/28-04-2021 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 21/10/2021 10:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ94ΩΡΚ-ΖΑ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 21/10/2021 09:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΠΝΩΡΚ-9ΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 20/10/2021 14:11:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΣΟΩΡΚ-ΘΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Β/172,Β/99,Β/107,Β/153,Β/112,Β/155

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Β/172,Β/99,Β/107,Β/153,Β/112,Β/155
Ημ/νια: 20/10/2021 13:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΨΑΩΡΚ-9Μ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/388,Β/409,Β/410,Β/426,Β/427,Β/378,Β/379,Β/395,Β/401,Β/402,Β/403,Β/404,Β/406,Β/411,Β/285,Β/413,Β/259,Β/282,Β/273,Β/367,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/415,Β/420,Β/434...

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/388,Β/409,Β/410,Β/426,Β/427,Β/378,Β/379,Β/395,Β/401,Β/402,Β/403,Β/404,Β/406,Β/411,Β/285,Β/413,Β/259,Β/282,Β/273,Β/367,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/415,Β/420,Β/434,Β/440,Β/441,Β/442,Β/438,Β/448,Β/449,Β/254,Β/400,Β/407,Β/437,Β/445,Β/452,Β/456,Β/457,Β/458,Β/460,Β/399,Β/377,Β/405,Β/408,Β/412,Β/232,Β/244,Β/262,Β/263,Β/281,Β/286,Β/230,Β/246,Β/391,Β/392,Β/429,Β/233,Β/243,Β/386,Β/272,Β/368,Β/423,Β/424,Β/425,Β/123,Β/
Ημ/νια: 20/10/2021 13:32:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ3ΡΩΡΚ-Ο11
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 20/10/2021 13:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΙ4ΩΡΚ-Π30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν16ΩΡΚ-Τ55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Λοιποί φόροι

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Λοιποί φόροι
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΒΒΩΡΚ-Θ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ75ΩΡΚ-Σ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΧ1ΩΡΚ-Μ8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%
Ημ/νια: 20/10/2021 13:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΛΠΩΡΚ-Κ5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15%

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15%
Ημ/νια: 20/10/2021 13:01:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΕΟΩΡΚ-Λ1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απολύμανση δημοτικών κτιρίων

Τετ, 20/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
Ημ/νια: 19/10/2021 14:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΦ2ΩΡΚ-3ΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4ης ΚΑΙ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Τετ, 20/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4ης ΚΑΙ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ημ/νια: 19/10/2021 12:32:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΛΣΩΡΚ-2ΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Τετ, 20/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 19/10/2021 12:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ω9ΩΡΚ-5ΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τετ, 20/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2021 12:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΛ6ΩΡΚ-7ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Τετ, 20/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2021 11:47:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΨΩΩΡΚ-ΒΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσία Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Δικτύου Ασθενών Ρευμάτων (δικτύου - Τηλεφώνου) και Ισχυρων του κτιρίου που στεγάζεται το Δήμαρχείου Δ. Ε. Ζαγοράς

Τετ, 20/10/2021 - 03:15
Θέμα: Υπηρεσία Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Δικτύου Ασθενών Ρευμάτων (δικτύου - Τηλεφώνου) και Ισχυρων του κτιρίου που στεγάζεται το Δήμαρχείου Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 19/10/2021 11:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΧ3ΩΡΚ-1Ν8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com