Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 11 λεπτά

Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κάμπινγκ Χορευτού κατόπιν της από 25-06-2021 αιτήσεως του κ. Κουρελά Λουκά.

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κάμπινγκ Χορευτού κατόπιν της από 25-06-2021 αιτήσεως του κ. Κουρελά Λουκά.
Ημ/νια: 12/07/2021 14:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΡ2ΩΡΚ-ΛΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5796/02-06-2021 εισηγήσεως του Τμήματος Προσόδων του Δήμου, με θέμα: «Εισήγηση για την αρχική έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης χώρου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία Λημνιώνα της Κοινότητας Ξορυχτίου».

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5796/02-06-2021 εισηγήσεως του Τμήματος Προσόδων του Δήμου, με θέμα: «Εισήγηση για την αρχική έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης χώρου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία Λημνιώνα της Κοινότητας Ξορυχτίου».
Ημ/νια: 12/07/2021 14:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΙΛΩΡΚ-Ι72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ...

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 12/07/2021 13:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΘΓΩΡΚ-ΧΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Διαχειριστική μελέτη δάσους Ζαγοράς"

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Διαχειριστική μελέτη δάσους Ζαγοράς"
Ημ/νια: 12/07/2021 11:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΟΠΩΡΚ-ΓΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διαχειριστική μελέτη δάσους Ζαγοράς"

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: Aπόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διαχειριστική μελέτη δάσους Ζαγοράς"
Ημ/νια: 12/07/2021 10:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ86ΜΩΡΚ-ΑΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/98,Β/103,Β/78,Β/84,Β/85,Β/88,Β/89,Β/90,Β/70,Β/53,Β/107,Β/110,Β/113,Β/94,Β/95,Β/91,Β/109,Β/115,Β/46,Β/99,Β/139,Β/150,Β/47,Β/66,Β/86,Β/97,Β/93,Β/104,Β/105,Β/112,Β...

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/98,Β/103,Β/78,Β/84,Β/85,Β/88,Β/89,Β/90,Β/70,Β/53,Β/107,Β/110,Β/113,Β/94,Β/95,Β/91,Β/109,Β/115,Β/46,Β/99,Β/139,Β/150,Β/47,Β/66,Β/86,Β/97,Β/93,Β/104,Β/105,Β/112,Β/114,Β/116,Β/117,Β/118,Β/120,Β/65,Β/100,Β/119,Β/59,Β/108,Β/121,Β/122,Β/69
Ημ/νια: 09/07/2021 14:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΖΜΩΡΚ-ΤΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Ημ/νια: 09/07/2021 13:41:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΖΕΩΡΚ-6Γ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Ημ/νια: 09/07/2021 12:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Φ0ΩΡΚ-ΜΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος
Ημ/νια: 09/07/2021 11:20:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩ0ΩΡΚ-ΤΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 69301/20-10-2020 ΥΠΕΣ)

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 69301/20-10-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 09/07/2021 09:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ44ΩΡΚ-ΝΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 09/07/2021 09:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΗΤΩΡΚ-ΛΦ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων
Ημ/νια: 09/07/2021 09:29:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΦ8ΩΡΚ-ΨΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 09/07/2021 09:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΩ3ΩΡΚ-Ρ35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Σάβ, 10/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 09/07/2021 09:13:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΤΒΩΡΚ-ΙΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 08/07/2021 13:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΖΩΩΡΚ-ΒΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Α/27,Α/28,Α/29,Α/30,Α/31,Α/32,Α/34,Α/35,Β/267,Β/272,Α/44,Α/45,Β/269,Β/280,Β/283,Β/268,Β/281,Α/26,Α/36,Β/271,Β/285,Β/290,Β/300,Α/40,Β/288,Β/289,Β/299,Β/307,Β/314,Β/317,Β/301,Β/298,Β/293,Β/295,Β/304,Β/322,Β...

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Α/27,Α/28,Α/29,Α/30,Α/31,Α/32,Α/34,Α/35,Β/267,Β/272,Α/44,Α/45,Β/269,Β/280,Β/283,Β/268,Β/281,Α/26,Α/36,Β/271,Β/285,Β/290,Β/300,Α/40,Β/288,Β/289,Β/299,Β/307,Β/314,Β/317,Β/301,Β/298,Β/293,Β/295,Β/304,Β/322,Β/340,Β/334,Β/350,Β/358,Β/341,Β/349,Β/357,Β/339,Β/345,Β/346,Β/326,Β/348,Β/371,Β/343,Β/355,Β/387,Β/385,Β/374,Β/320,Β/347,Β/383,Β/396,Β/403,Β/408,Β/410,Β/401,Β/402,Β/406,Β/409,Β/362,Β/363,Β/381,Β/382,Β/384,Β/388,Β/389,Β/392,Β/393,Β/420,Β/419,Β/375,Β/430,
Ημ/νια: 08/07/2021 11:25:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Β1ΩΡΚ-ΠΦΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/189,Β/197,Β/199,Β/213,Β/206,Β/207,Α/9,Β/203,Β/202,Β/208,Β/214,Β/226,Β/231,Β/220,Β/235,Β/238,Α/13,Β/241,Β/254,Β/261,Β/257,Α/25

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/189,Β/197,Β/199,Β/213,Β/206,Β/207,Α/9,Β/203,Β/202,Β/208,Β/214,Β/226,Β/231,Β/220,Β/235,Β/238,Α/13,Β/241,Β/254,Β/261,Β/257,Α/25
Ημ/νια: 08/07/2021 10:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΕΒΩΡΚ-ΠΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 153/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΑ:6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ)

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 153/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΑ:6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ)
Ημ/νια: 08/07/2021 07:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΘΥΩΡΚ-ΜΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"
Ημ/νια: 06/07/2021 11:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6893ΩΡΚ-ΑΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 06/07/2021 11:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΘΩΡΚ-92Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com