Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 43 λεπτά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6051

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6051
Ημ/νια: 06/10/2021 12:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤΙΩΡΚ-ΖΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Θέμα: «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ».

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: Θέμα: «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ».
Ημ/νια: 06/10/2021 12:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΩΡΩΡΚ-28Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί χορήγησης παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως την 30.04.2022»

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: « Περί χορήγησης παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως την 30.04.2022»
Ημ/νια: 06/10/2021 11:52:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΦΩΡΚ-Τ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έως την 11.12.2021»

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έως την 11.12.2021»
Ημ/νια: 06/10/2021 11:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ73ΩΡΚ-ΛΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ...

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Οικία Γεωργαλά, Οικία Αποστόλου Στάμου, Οικία Τσαπράζη και Κέντρο Υγείας και της Τ.Κ. Πουρίου Οικία Δημητρίου Χιώτη)" έως την 15.04.2022»
Ημ/νια: 06/10/2021 10:53:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΝΖΩΡΚ-ΒΒ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών του Προϋπολογισμού του Δήμου σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9248/24-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών του Προϋπολογισμού του Δήμου σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9248/24-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 05/10/2021 14:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ6ΗΩΡΚ-Ο9Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως της μείζονος μειοψηφίας, επί της από 28/09/2021 αιτήσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΔΙΟΔΟΣ», με την οποία ζητά παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας για την πραγματοποίηση ομιλίας...

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως της μείζονος μειοψηφίας, επί της από 28/09/2021 αιτήσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΔΙΟΔΟΣ», με την οποία ζητά παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας για την πραγματοποίηση ομιλίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΛΚΩΡΚ-ΨΥΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8613/03-09-2021 αιτήσεως του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου, με την οποία ζητά να προχωρήσει ο Δήμος σε άμεση αποκλάδωση πλατάνων σε όλο το εσωτερικό κεντρικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας...

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8613/03-09-2021 αιτήσεως του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου, με την οποία ζητά να προχωρήσει ο Δήμος σε άμεση αποκλάδωση πλατάνων σε όλο το εσωτερικό κεντρικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ανηλίου (κεντρική δημοτική οδός Ανηλίου) καθώς επίσης και σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, λόγω επικινδυνότητας.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ3ΦΩΡΚ-Ξ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 05/10/2021 13:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ92ΞΩΡΚ-ΣΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Ημ/νια: 05/10/2021 13:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ34ΩΡΚ-ΔΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης»

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης»
Ημ/νια: 05/10/2021 13:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΑΒΩΡΚ-6Ω0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/10/2021 13:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Δ9ΩΡΚ-ΨΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς.

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:15:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Γ6ΩΡΚ-ΧΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/10/2021 13:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΡΠΩΡΚ-ΗΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης διενέργειας Διεθνή Διαγωνισμού με θέμα:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ...

Τετ, 06/10/2021 - 03:15
Θέμα: : «Περί έγκρισης διενέργειας Διεθνή Διαγωνισμού με θέμα:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"».
Ημ/νια: 05/10/2021 12:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΑΑΩΡΚ-Β5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΚΩΡΚ-ΠΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ10ΩΡΚ-41Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/162,Β/422,Β/443,Β/436,Β/464

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/162,Β/422,Β/443,Β/436,Β/464
Ημ/νια: 04/10/2021 13:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΔΤΩΡΚ-6Τ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 04/10/2021 13:34:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ0ΛΩΡΚ-6Ι6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 04/10/2021 13:10:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΜ7ΩΡΚ-42Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com