Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 48 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021

Σάβ, 09/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021
Ημ/νια: 08/10/2021 11:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΓΩΩΡΚ-ΟΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021

Σάβ, 09/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021
Ημ/νια: 08/10/2021 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Χ6ΩΡΚ-ΧΝ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Σάβ, 09/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
Ημ/νια: 08/10/2021 10:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ13ΩΡΚ-ΦΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Σάβ, 09/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμο, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 08/10/2021 08:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΛΩΩΡΚ-4ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό
Ημ/νια: 07/10/2021 13:56:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΑΑΩΡΚ-ΣΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπές επιστροφές
Ημ/νια: 07/10/2021 13:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ62ΩΡΚ-8ΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Ημ/νια: 07/10/2021 13:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η3ΥΩΡΚ-ΜΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΝΟΣ

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΝΟΣ
Ημ/νια: 07/10/2021 12:23:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΙΩΡΚ-5Ι4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 07/10/2021 12:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΣΞΩΡΚ-9ΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ημ/νια: 07/10/2021 11:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΣΩΡΚ-ΠΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο:405/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων"

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο:405/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων"
Ημ/νια: 07/10/2021 10:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΡ4ΩΡΚ-7ΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ
Ημ/νια: 07/10/2021 09:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΚ3ΩΡΚ-ΜΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/14-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/14-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 06/10/2021 13:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΛΩΡΚ-Ν47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα «ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα «ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
Ημ/νια: 06/10/2021 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΝ2ΩΡΚ-ΦΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ", έγκριση της υπ'...

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ", έγκριση της υπ' αρίθμ. 9478/01.10.2021 μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης κ όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού».
Ημ/νια: 06/10/2021 13:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΕΨΩΡΚ-44Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 06/10/2021 13:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96Ε0ΩΡΚ-9Ε0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6051

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6051
Ημ/νια: 06/10/2021 12:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤΙΩΡΚ-ΖΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Θέμα: «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ».

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: Θέμα: «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ».
Ημ/νια: 06/10/2021 12:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΩΡΩΡΚ-28Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί χορήγησης παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως την 30.04.2022»

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: « Περί χορήγησης παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», έως την 30.04.2022»
Ημ/νια: 06/10/2021 11:52:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΦΩΡΚ-Τ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έως την 11.12.2021»

Πέμ, 07/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έως την 11.12.2021»
Ημ/νια: 06/10/2021 11:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ73ΩΡΚ-ΛΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com