Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/11/2021 12:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ2ΛΩΡΚ-7ΝΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 05/11/2021 11:42:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΡΗΩΡΚ-53Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9384 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9384 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 05/11/2021 10:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΕΓΩΡΚ-ΣΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 05/11/2021 09:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ1ΛΩΡΚ-ΒΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 05/11/2021 09:24:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η75ΩΡΚ-Ψ65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο».

Παρ, 05/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο».
Ημ/νια: 04/11/2021 14:21:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΞΡΩΡΚ-Υ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Παρ, 05/11/2021 - 03:15
Θέμα: Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Ημ/νια: 04/11/2021 11:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΨΗΩΡΚ-ΧΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Παρ, 05/11/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Ημ/νια: 04/11/2021 11:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Λ1ΩΡΚ-ΔΣ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 03/11/2021 12:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ3ΞΩΡΚ-4ΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 03/11/2021 12:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΒΨΩΡΚ-ΙΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2021)

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2021)
Ημ/νια: 03/11/2021 12:02:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ14ΩΡΚ-ΞΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου σε Τουριστική Έκθεση Εσωτερικού (Θεσσαλονίκη) κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2021 και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021»

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου σε Τουριστική Έκθεση Εσωτερικού (Θεσσαλονίκη) κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2021 και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021»
Ημ/νια: 03/11/2021 09:39:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝ2ΩΡΚ-4Η2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/210,Ζ/211,Ζ/212,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/210,Ζ/211,Ζ/212,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΑΓΩΡΚ-ΜΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229,Ζ/210,Ζ/212,Ζ/213,Ζ/214,Ζ/216

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229,Ζ/210,Ζ/212,Ζ/213,Ζ/214,Ζ/216
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΕ8ΩΡΚ-Ι4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/213,Ζ/214,Ζ/215,Ζ/216,Ζ/217,Ζ/218,Ζ/219,Ζ/224,Ζ/225,Ζ/226,Ζ/227,Ζ/228

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/213,Ζ/214,Ζ/215,Ζ/216,Ζ/217,Ζ/218,Ζ/219,Ζ/224,Ζ/225,Ζ/226,Ζ/227,Ζ/228
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΡΩΡΚ-ΞΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/207

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/207
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡΥΩΡΚ-4ΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΙΨΩΡΚ-Ι6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229

Πέμ, 04/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ3ΙΩΡΚ-ΔΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298

Τετ, 03/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298
Ημ/νια: 02/11/2021 12:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΣΚΩΡΚ-6ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Τετ, 03/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 02/11/2021 11:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΨΛΩΡΚ-5Μ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com