Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 45 λεπτά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του οχήματος KHΥ 9246"

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του οχήματος KHΥ 9246"
Ημ/νια: 20/05/2024 10:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ12ΩΡΚ-12Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 10:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ47ΩΡΚ-ΔΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»
Ημ/νια: 17/05/2024 14:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΞΚΩΡΚ-ΦΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»
Ημ/νια: 17/05/2024 14:40:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΛΥ9ΩΡΚ-ΗΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/05/2024 13:45:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠ5ΗΩΡΚ-3ΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών της πράξης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 279.299,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών της πράξης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 279.299,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»
Ημ/νια: 17/05/2024 12:11:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 650ΧΩΡΚ-ΩΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης A΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2024 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης A΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2024 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 17/05/2024 11:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΙΟΩΡΚ-2Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TOY 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε"

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TOY 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε"
Ημ/νια: 17/05/2024 10:57:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΜΖΩΡΚ-ΖΗΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΕΥΩΡΚ-937
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 200/2024 με Θέμα: «Ανάκληση διορισμού του κ. Ντόβα Νικολάου του Αργυρίου, δόκιμου υπαλλή-λου του Δήμου μας, Κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), λόγω σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού του».

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 200/2024 με Θέμα: «Ανάκληση διορισμού του κ. Ντόβα Νικολάου του Αργυρίου, δόκιμου υπαλλή-λου του Δήμου μας, Κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), λόγω σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού του».
Ημ/νια: 17/05/2024 10:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΓΩΡΚ-54Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ της δαπάνης με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ της δαπάνης με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024»
Ημ/νια: 17/05/2024 09:11:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ2ΕΩΡΚ-ΟΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για πίνακα αμοιβών και εξόφων του Δικηγόρου (Καλτσογιάννη Γεωργίου) για τον χειρισμό Υποθέσεων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: για πίνακα αμοιβών και εξόφων του Δικηγόρου (Καλτσογιάννη Γεωργίου) για τον χειρισμό Υποθέσεων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 17/05/2024 08:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡΗΩΡΚ-ΧΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς - παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από την Εταιρεία SUI GENERIS ENVIRONMENT AND PUBLICATION A.E., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3935/19-04-2024 εισηγήσεως .

Παρ, 17/05/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς - παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από την Εταιρεία SUI GENERIS ENVIRONMENT AND PUBLICATION A.E., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3935/19-04-2024 εισηγήσεως .
Ημ/νια: 16/05/2024 12:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ48ΥΩΡΚ-ΦΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων για το έτος 2024.

Παρ, 17/05/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων για το έτος 2024.
Ημ/νια: 16/05/2024 10:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΡ6ΩΡΚ-ΕΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205

Πέμ, 16/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205
Ημ/νια: 15/05/2024 14:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ21ΩΡΚ-Τ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205

Πέμ, 16/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205
Ημ/νια: 15/05/2024 14:47:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΣΩΡΚ-2ΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 16/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 15/05/2024 14:24:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΤΛΩΡΚ-ΙΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 16/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 15/05/2024 14:21:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΗ2ΙΩΡΚ-ΘΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117

Πέμ, 16/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117
Ημ/νια: 15/05/2024 14:06:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΞΝΩΡΚ-Ε7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117

Πέμ, 16/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117
Ημ/νια: 15/05/2024 14:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α23ΩΡΚ-5ΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com