Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 52 λεπτά

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Παρ, 24/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 23/09/2021 10:31:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6320ΩΡΚ-3ΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Παρ, 24/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 23/09/2021 09:54:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΩ8ΩΡΚ-75Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 24/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 23/09/2021 09:54:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΜΞΩΡΚ-8Ξ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 24/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 23/09/2021 09:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ79ΥΩΡΚ-7ΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.169,18€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.169,18€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 22/09/2021 14:56:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧΩΩΡΚ-ΕΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00€ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00€ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 22/09/2021 14:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΣ7ΩΡΚ-ΟΓΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΖΑΓΟΡΑΣ (2021-2025)

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΖΑΓΟΡΑΣ (2021-2025)
Ημ/νια: 22/09/2021 14:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η68ΩΡΚ-Ξ7Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 22/09/2021 13:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΛΚΩΡΚ-ΕΧ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 22/09/2021 13:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΚΣΩΡΚ-ΤΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 22/09/2021 13:36:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ73ΠΩΡΚ-ΡΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 22/09/2021 13:36:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΔΘΩΡΚ-ΥΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 22/09/2021 13:35:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΣΠΩΡΚ-ΩΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 22/09/2021 13:35:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΦΦΩΡΚ-Θ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων.

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων.
Ημ/νια: 21/09/2021 14:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η2ΔΩΡΚ-ΩΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2021 14:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΒΜΩΡΚ-94Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ
Ημ/νια: 21/09/2021 14:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ8ΩΡΚ-955
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», β) Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, συνολικού ποσού 20.780,78€, γ) Καθορισμός...

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», β) Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, συνολικού ποσού 20.780,78€, γ) Καθορισμός προέλευσης χρηματοδότησης, του επιπλέον ποσού 20.780,78€, δ) Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 20.11.2021.
Ημ/νια: 21/09/2021 13:04:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓ6ΩΡΚ-ΡΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 21/09/2021 11:33:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΧΑΩΡΚ-ΑΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λογαριασμός όψεως: 625515484587 ΙΒΑΝ GR510 1712 5500 0625 5154 5845 87 με την αναγραφή ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λογαριασμός όψεως: 625515484587 ΙΒΑΝ GR510 1712 5500 0625 5154 5845 87 με την αναγραφή ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2021 11:19:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ0ΑΩΡΚ-6ΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 379 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 379 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2021 10:00:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΚΙΩΡΚ-11Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com