Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 6 λεπτά

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β
Ημ/νια: 11/11/2021 12:07:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΣΗΟΞΩΓ-ΙΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β
Ημ/νια: 11/11/2021 12:02:57
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΚΥΟΞΩΓ-ΘΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β
Ημ/νια: 11/11/2021 11:53:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓ2ΟΞΩΓ-ΧΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της επιχείρησης.

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της επιχείρησης.
Ημ/νια: 05/11/2021 08:44:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΤΖΟΞΩΓ-ΓΜΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021.

Παρ, 05/11/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021.
Ημ/νια: 04/11/2021 13:21:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΓΧΟΞΩΓ-531
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. της δαπάνης με τίτλο "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου"

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. της δαπάνης με τίτλο "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου"
Ημ/νια: 25/10/2021 13:09:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΘΡΟΞΩΓ-ΦΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 07/10/2021 12:06:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ7ΣΟΞΩΓ-ΓΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκριση μελέτης με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκριση μελέτης με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου
Ημ/νια: 07/10/2021 12:04:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΕΑΟΞΩΓ-ΓΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κυρ, 03/10/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 01/10/2021 11:38:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΕ3ΟΞΩΓ-0ΗΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141
Ημ/νια: 27/09/2021 14:22:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗΑΟΞΩΓ-ΙΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προέδρου για την δαπάνη με τίτλο "Παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή., ΓΙΑ ΤΙΣ...

Σάβ, 25/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Προέδρου για την δαπάνη με τίτλο "Παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ"
Ημ/νια: 24/09/2021 11:42:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΙΧΟΞΩΓ-ΘΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:25:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Δ0ΟΞΩΓ-4Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Εισαγγελικής προτάσεως για τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως οριστικού Εποπτικού Συμβουλίου.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Εισαγγελικής προτάσεως για τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως οριστικού Εποπτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:22:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΞΟΞΩΓ-ΑΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε...

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, που επιδόθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση την 01-09-2021, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 110/2016 και 117/2018 διαταγών πληρωμής καθώς και άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, σε εκτέλεση της προσωρινά εκτελεστής διάταξης της υπ΄ αριθμ. 13/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό πρώτου απογράφου εκτελεστού 92/2020.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:19:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω17ΔΟΞΩΓ-ΔΣ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και Αντιγόνη Λάμπρου,...

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και Αντιγόνη Λάμπρου, καθώς και την Ευαγγελία Χατζηδάκη αντίστοιχα.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:16:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ175ΟΞΩΓ-Φ72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του...

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:14:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΓΒΟΞΩΓ-2ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5/2021 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5/2021 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:11:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ι2ΟΞΩΓ-7ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021-2022.

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021-2022.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:05:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω8ΧΟΞΩΓ-ΓΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 06/09/2021 14:25:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΕΚΟΞΩΓ-ΔΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β
Ημ/νια: 31/08/2021 13:16:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΕ6ΟΞΩΓ-1ΕΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com