Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 56 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 10:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ2ΖΟΟΕΠΖ-ΡΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0892 συνολικού ποσού 223,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0892 συνολικού ποσού 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 12:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΡ7ΟΕΠΖ-Ζ61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 12:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΦΘΟΕΠΖ-ΩΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0889 συνολικού ποσού 256,68 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0889 συνολικού ποσού 256,68 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 12:00:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΙΠΟΕΠΖ-6Ψ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 350,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 350,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:58:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΩΧ1ΟΕΠΖ-5Κ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0419 συνολικού ποσού 130,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0419 συνολικού ποσού 130,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:57:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΩ3ΟΕΠΖ-ΘΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 450,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 450,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:55:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΧΓΟΕΠΖ-Λ39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0842 συνολικού ποσού 200,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0842 συνολικού ποσού 200,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ57ΞΟΕΠΖ-6ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παρακολούηση του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παρακολούηση του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 12:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΑ0ΙΟΕΠΖ-Ρ9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγειεινής, συνολικού ποσού 400,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγειεινής, συνολικού ποσού 400,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 12:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘ4ΠΟΕΠΖ-ΞΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 256,68 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 256,68 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΕΟΕΠΖ-96Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών, συνολικού ποσού 350,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών, συνολικού ποσού 350,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ψ6ΩΟΕΠΖ-Σ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 130,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 130,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:46:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΑΖΟΕΠΖ-ΛΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 200,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 200,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:43:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΩΓΟΕΠΖ-0ΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 450,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 450,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 620ΔΟΕΠΖ-ΤΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΞΗ 9/30-08-2021 ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 9/30-08-2021 ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 08/09/2021 11:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω520ΟΕΠΖ-ΚΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
Ημ/νια: 08/09/2021 11:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΦΤΟΕΠΖ-ΜΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε544 2020ΣΕ54400033/ Ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε544 2020ΣΕ54400033/ Ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 11:49:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΔΗΟΕΠΖ-Υ40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:57:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤ9ΞΟΕΠΖ-Χ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:55:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔ9ΨΟΕΠΖ-ΒΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com