Δημοτική & Τοπικές Κοινότητες

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου

 


Αποτελείτε από:

1. Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς
2. Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης
3. Τοπική Κοινότητα Πουρίου
4. Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
5. Τοπική Κοινότητα Ανηλίου
6. Τοπική Κοινότητα Κισσού
7. Τοπική Κοινότητα Μουρεσίου
8. Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας
9. Τοπική Κοινότητα Ξορυχτίου

 Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com