Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2021 12:25
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2021 10:43
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Ανηλίου 13/12/2021 12:14
Ανακοίνωση αποδοχής δωρεάς αρχιτεκτονικών σχεδίων και δικαιολογητικών για την εξασφάλιση εγκρίσεων για τη Μελέτη σχεδιασμού χώρου φύλαξης ζώων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 26/11/2021 12:20
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης 24/11/2021 14:16
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Έργα ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 23/11/2021 18:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 17/11/2021 13:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσία ηλεκτρικής εγκατάστασης δικτύου ασθενών ρευμάτων 20/10/2021 11:17
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Ζαγοράς 13/10/2021 21:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση συντήρησης γέφυρας Αγ. Ιωάννη - Παπά Νερό 12/10/2021 14:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου, ΚΕΔΗΖΑΜ 11/10/2021 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Πουρίου 05/10/2021 14:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Ανηλίου 01/10/2021 13:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 01/10/2021 13:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Ζαγοράς 01/10/2021 12:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Κοινότητας Μακρυράχης 28/09/2021 08:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Πουρίου 24/09/2021 07:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Ανηλίου 13/09/2021 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Ζαγοράς 13/09/2021 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου οικον.καταστάσεων ΚΕΔΗΖΑΜ 13/09/2021 12:57
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο:iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου 31/08/2021 20:13
Ανακοίνωση για προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους επιτυχόντες καθαριστών - καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου 31/08/2021 09:12
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή των δασών του Δήμου 31/08/2021 09:07
Τελικός πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων 26/08/2021 12:17
Προσωρινοί πίνακες κατάστασης επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων 23/08/2021 11:01
Ανακοίνωση για πρόσληψη ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 12/08/2021 10:58
Ανακοίνωση για πρόσληψη 2 ατόμων ΙΔΟΧ 2 μηνών 11/08/2021 15:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης & άρδευσης 06/08/2021 12:02
Προκήρυξη διενέργειας με διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 23/07/2021 14:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 22/07/2021 10:36

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com