Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Ζαγοράς 13/10/2021 21:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση συντήρησης γέφυρας Αγ. Ιωάννη - Παπά Νερό 12/10/2021 14:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου, ΚΕΔΗΖΑΜ 11/10/2021 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Πουρίου 05/10/2021 14:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Ανηλίου 01/10/2021 13:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 01/10/2021 13:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Ζαγοράς 01/10/2021 12:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Κοινότητας Μακρυράχης 28/09/2021 08:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Πουρίου 24/09/2021 07:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Τ.Κ. Ανηλίου 13/09/2021 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Ζαγοράς 13/09/2021 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου οικον.καταστάσεων ΚΕΔΗΖΑΜ 13/09/2021 12:57
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο:iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου 31/08/2021 20:13
Ανακοίνωση για προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους επιτυχόντες καθαριστών - καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου 31/08/2021 09:12
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή των δασών του Δήμου 31/08/2021 09:07
Τελικός πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων 26/08/2021 12:17
Προσωρινοί πίνακες κατάστασης επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων 23/08/2021 11:01
Ανακοίνωση για πρόσληψη ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 12/08/2021 10:58
Ανακοίνωση για πρόσληψη 2 ατόμων ΙΔΟΧ 2 μηνών 11/08/2021 15:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης & άρδευσης 06/08/2021 12:02
Προκήρυξη διενέργειας με διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 23/07/2021 14:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 22/07/2021 10:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 13/07/2021 14:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 13/07/2021 12:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 06/07/2021 13:22
Επαναληπτική προκήρυξη για ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου 02/07/2021 12:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Διαχειριστικής Μελέτης δάσους Ζαγοράς 30/06/2021 11:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου 30/06/2021 08:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 14/06/2021 14:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες 10/06/2021 13:48

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com